Adatok

 

Azonosító adatok

kódszám: D49
intézmény: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
tudományági besorolás: nyelvtudományok
A DI neve: Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola
Akkreditálásának éve: 2002

A DENYDI vezetője:

Név: Dr. Tóth Valéria
Tudományos fokozat: DSc
Beosztás: egyetemi tanár
Cím: Debreceni Egyetem, BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levelezési cím: H-4002 Debrecen, Pf. 400
Telefon: 52/512-900/22556
Fax: 52/512-923

Az alprogramok vezetői:

Angol nyelvészet Dr. Laczkó Tibor, CSc habil
(helyettes: Dr. Rákosi György, PhD habil)
Elméleti nyelvészet Dr. Kertész András, az MTA rendes tagja
Finnugor nyelvészet Dr. Maticsák Sándor, DSc
Magyar nyelvészet Dr. Tóth Valéria, DSc
Német nyelvészet Csatár Péter, PhD habil
Romanisztika Dr. Kiss Sándor, CSc
Számítógépes nyelvészet Dr. Hunyadi László, DSc

A DENYDI titkára: Feketéné Balogh Marianna

Alprogramtitkárok:

Angol nyelvészet Kotricz Károlyné
Elméleti nyelvészet Feketéné Balogh Marianna
Finnugor nyelvészet Dr. Maticsák Sándor, DSc
Francia nyelvészet Forgács Anikó
Magyar nyelvészet Fehér Krisztina
Német nyelvészet Feketéné Balogh Marianna
Számítógépes nyelvészet Szekrényes István