Adatok

 

Azonosító adatok

kódszám: D49
intézmény: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
tudományági besorolás: nyelvtudományok
A DI neve: Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola
Akkreditálásának éve: 2002

A DENYDI vezetője:

Név: Dr. Kertész András
Tudományos fokozat: az MTA rendes tagja
Beosztás: egyetemi tanár
Cím: Debreceni Egyetem, BTK, Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levelezési cím: H-4002 Debrecen, Pf. 400
Telefon: 52/512-900/62518
Fax: 52/512-942

Az alprogramok vezetői:

Angol nyelvészet Dr. Laczkó Tibor, CSc habil
(helyettes: Dr. Rákosi György, PhD)
Elméleti nyelvészet Dr. Kertész András, az MTA rendes tagja
Finnugor nyelvészet Dr. Maticsák Sándor, PhD habil
Francia nyelvészet Dr. Kiss Sándor, CSc
Magyar nyelvészet Dr. Tóth Valéria, PhD
Német nyelvészet Dr. Iványi Zsuzsanna, PhD habil
Számítógépes nyelvészet Dr. Hunyadi László, DSc

A DENYDI titkára: Feketéné Balogh Marianna

Alprogramtitkárok:

Angol nyelvészet Kotricz Károlyné
Elméleti nyelvészet Feketéné Balogh Marianna
Finnugor nyelvészet Dr. Maticsák Sándor, PhD habil
Francia nyelvészet Forgács Anikó
Magyar nyelvészet Fehér Krisztina
Német nyelvészet Feketéné Balogh Marianna
Számítógépes nyelvészet Szekrényes István