Szervezeti felépítés

 

A DENYDI két, egymást tartalmilag kiegészítő és meghatározott kapcsolódási pontokon egymással együttműködő doktori programból áll:

 • Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program
  Programvezető: Dr. Kertész András

  A program öt alprogramban folytat képzést. Az alprogramok hallgatói számára – függetlenül a választott alprogramon belüli képzéstől – a DENYDI teljes kínálata rendelkezésre áll. Ugyanakkor a hallgatókat egyértelműen hozzárendeljük egy adott alprogramhoz. Az alprogram vezetőjének feladata, hogy felkérjen oktatókat kurzusok tartására, témavezetésre és a doktorhallgatók számára előírja a DENYDI teljes kínálatából azokat a tanegységeket, amelyek teljesítése szükséges doktori témájuk kidolgozásához. Ebben a tekintetben a hangsúly az átjárhatóságon és az együttműködésen – más szóval az alprogramok autonómiájának viszonylagosságán – van.

   

  Alprogramok: Az alprogramok vezetői:
  Angol nyelvészet Dr. Laczkó Tibor
  (helyettes: Dr. Rákosi György)
  Elméleti nyelvészet Dr. Kertész András
  Német nyelvészet Dr. Csatár Péter
  Romanisztika Dr. Kiss Sándor
  Számítógépes nyelvészet Dr. Hunyadi László

 

 • Magyar és Finnugor Nyelvészeti Doktori Program
  Programvezető: Dr. Hoffmann István
  A program két alprogramból áll:

  Alprogramok: Az alprogramok vezetői:
  Finnugor nyelvészet Dr. Maticsák Sándor
  Magyar nyelvészet Dr. Tóth Valéria

  A DENYDI belső tagolását a következő organogram szemlélteti.