Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Abuczki Ágnes:
  The Use of Metaphors in Advertising. In: Argumentum, 2009/5. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009, (18-24). 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2009-anyagok/AbuczkiA.pdf

 • Abuczki Ágnes:
  Társalgási fordulók multimodális vizsgálata a HuComTech adatbázis informális dialógusaiban. In: Boda István Károly — Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, (282-288). ISSN 1786-545X ISBN 978-615- 5075-09-4; magyar;

 • Abuczki Ágnes:
  Multimodal Annotation and Analysis of Turn Management Strategies. In: Katalin Balogné Bérces-Kinga Földváry-Rita Mészárosné Kóris: HUSSE10-Linx (Proceedings of the HUSSE 10 Conference. Linguistics Volume). Debrecen: Hungarian Society for the Study of English, 2011, 107-115. 978-963-08-2794-2; angol;
  http://mek.oszk.hu/10100/10172/

 • Abuczki Ágnes:
  A multimodális interakció szekvenciális elemzése. In: Németh T. Enikő: Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 119-144.. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-99-2; magyar;

 • Abuczki Ágnes - Bódog Alexa - Németh T. Enikő:
  A multimodális pragmatikai annotáció elméleti alapjai az ember-gép kommunikáció modellálásában . In: Németh T. Enikő: Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 179-201. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-99-2; magyar;

 • Abuczki Ágnes:
  A multimodal analysis of the sequential organization of verbal and nonverbal interaction. In: Argumentum, 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 261-279. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/works/AbuczkiA.pdf

 • Abuczki Ágnes:
  Személyközi kapcsolatokat leíró metaforák a hétköznapi kommunikációban és reklámokban . In: Bódog Alexa (szerk.): Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai - IKUT zárókötet. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 90-101. ISBN 978-963-318-187-4; magyar;

 • Apollodóros Apollodóros:
  Vádbeszéd Neaira ellen: egy athéni örömlány kalandos élete. Szerk.: Németh György. Ford.: Németh György, Kató péter és Sipos Flórián. Szeged: Lectum, 2007, 20-33. ISBN 978 963 9640 08 5; magyar;

 • Appianos Appianos:
  Róma története. Ford.: Hahn István, Németh György, Sipos Flórián, Kató Péter, Forisek Péter és Patay-Horváth András. . Budapest: Osiris Kiadó, 2008, passim. ISBN 978 963 389 910 6; magyar;

 • Arató Anna:
  « Onques feme de son eage /Ne fu tenue pour si sage. »Le motif du roi de Hongrie et de la princesse hongroise dans quelques récits médiévaux. In: Byzance et l'Occident: Rencontre de l'Est et de l'Ouest. Budapest: ELTE Eötvös Jòzsef Collegium, 2013, 11-18. ISBN 978-615-5371-09-7; francia;

 • Arató Anna:
  Lecteurs normaliens au Collegium Eötvös (1920-1931). In: Notre sentinelle avancée. Aurélien Sauvageot et le Collegium Eötvös. Budapest: Eötvös József Collegium, 2012, 125-133. 978-963-89596-0-7; francia;

 • Arató Anna:
  Deux décennies de l'Atelier d'études francaises (1992-2012). In: Notre sentinelle avancée. Aurélien Sauvageot et le Collegium Eötvös. Budapest: Eötvös József Collegium, 2012, 151-157. 978-963-89596-0-7; francia;

 • Bába Barbara:
  A szláv eredetű fanevek nyelvtörténeti jelentősége és vizsgálati lehetőségei. In: Szkholion. A DE-BTK HÖK művészeti és szakfolyóirata. Debrecen: Örökségünk Könyvkiadó Kft., 2006, 47–56. ISSN 1785-0479; magyar;
  http://www.szkholion.unideb.hu/content/rov/skhmap/09_1/bonc/baba.slav.pdf

 • Bába Barbara:
  A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008, 53–9. ISBN 978-963-9808-12-6; magyar;

 • Bába Barbara:
  Néhány lehetőség és módszer a földrajzi köznevek jelentésföldrajzi vizsgálatában. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4. . Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2009, 73–83. ISBN 978-963-473-258-7; magyar;

 • Bába Barbara:
  Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5. . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 235–244. ISBN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/5/18baba.pdf

 • Bába Barbara:
  A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata. In: Juvenilia II. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája, 2008. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 16–22. ISBN 978 963 473 264 8; magyar;

 • Bába Barbara:
  Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban — A jelentéshasadás. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2011/6.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 121—131.. ISSN 1417-958X; magyar;

 • Bába Barbara:
  Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. In: Helynévtörténeti Tanulmányok. 2012/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 69–75. 1417-958x; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/7/08bababarbara.pdf

 • Bába Barbara:
  A földrajzi köznév fogalma. In: Helynévtörténeti Tanulmányok. 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 121–131.. 1417-958x; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/8/08bababarbara.pdf

 • Bába Barbara:
  A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvi interdiszciplínák tükrében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. Veszprém: MTA Nyelvtudományi Bizottság, 2012, 7–15. ISSN 1587–1061; magyar;

 • Bakó Barbara:
  Hungarian idioms in the predicative adverbial participle construction. In: Argumentum, 10. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 144-163. HU ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/bakob.pdf

 • Bakó Barbara:
  L. David Ritchie: Metaphor. In: Argumentum, 13. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 108-111. HU ISSN 1787-3606; magyar;
  http://argumentum.unideb.hu/2017-anyagok/bakob.pdf

 • Bakó Barbara:
  A topic to rack our clever brains on: Premodification in Hungarian and English body-part idioms. In: Linguistik Online, 89/2. Bern: University of Bern, 2018, 3-18. ISSN 1615-3014; angol;
  https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/4270/6383

 • Bánki Ágnes:
  Egyén és társadalom - a társadalmi integráció és reintegráció lehetőségei (Marie de France: Lais). In: Pete László: Juvenilia II. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth Egyetemi Kiadója, 2008, 36-47. ISBN 978 963 473 264 8; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia2.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24