Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Katona Csilla:
  A szótagszerkezetet érintő hangváltozási folyamatok mozgatórugói. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 2017/IX.. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2017, 157–164. 978-963-306-545-7; magyar;

 • Kazamér Éva:
  Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 129. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011. In: Magyar Nyelvjárások, 2012/50. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 198-201. 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/50/11ism.pdf

 • Kazamér Éva:
  Az ismétlés alakzattípusainak szerepe Parti Nagy Lajos Angyalstop című kötetében. In: Szikszainé Nagy Irma:A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 38-64. ISBN-978-963-318-228-4/ISSN-1588-6433; magyar;
  http://mek.oszk.hu/10700/10763/10763.pdf

 • Kazamér Éva:
  Az intertextualitás stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében. In: Magyar Nyelvjárások 2013/51.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 151-167. 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/51/11kazamere.pdf

 • Kazamér Éva:
  Az irónia alakzata Parti Nagy Lajos költészetében. In: Stílusról, nyelvről - sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai.. Debrecen: Kapitális Bt., 2014, 145-157. ISBN: 978-963-473-753-7; ISSN: 0209-8156; magyar;

 • Kazamér Éva:
  Az intratextualitás típusai Parti Nagy Lajos lírájában. In: Tavaszi Szél - Spring Wind III. kötet. Eger: Líceum Kiadó, 2015, 585-597. 978-615-5509-96-4; magyar;
  http://dosz.hu/dokumentumfile/tsz2015_3.pdf

 • Kazamér Éva:
  A posztmodern költemények szövegösszefüggés ellen ható sajátosságai. In: Officina Textologica, 2016/19. Debrecen: Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2016, 168-177. 978-963-318-609-1; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/ot/19/index.php

 • Kazamér Éva:
  Hipertextualitás és paratextualitás Parti Nagy Lajos költészetében. In: Magyar Nyelvjárások, 2016/54.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 153-167.. 0541-9298; magyar;

 • Kazamér Éva:
  Parti Nagy Lajos Szódalovaglás című kötetének hangalakzatai. In: Argumentum, 2017/13.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 28-42. 1787-3606; magyar;
  http://argumentum.unideb.hu/2017-anyagok/kazamere.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Plurale tantumok az északi lappban. . In: Folia Uralica Debreceniensia ,2008/15. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 35-48. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/07000/07092/index.phtml

 • Kelemen Ivett:
  Az -š korrelatív képző funkciói az északi lappban.. In: Folia Uralica Debreceniensia 2009/16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 47-55. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/

 • Kelemen Ivett:
  Pluralia tantum in the North Saami.. Miskolc: University of Miskolc, 2010, 19-24. ISBN 978-963-661-937-4; angol;

 • Kelemen Ivett:
  A páros testrészek számhasználati kérdései az ugor nyelvekben. In: Folia Uralica Debreceniensia 2010/17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 25-32. ISSN-0239-1953; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/fud/fud17.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Pluratívák szintaktikai és szemantikai vizsgálata az északi lappban. In: Folia Uralica Debreceniensia 2011/18. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 89-98. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud18.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Pluratívák vizsgálata az északi lapp Máté evangéliumban. In: Folia Uralica Debreceniensia 2012/19. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 83-99. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud19.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Jakab László: Finn–magyar diákszótár. In: Folia Uralica Debreceniensia 2007/14. Debrecen: Vider Plusz Bt., 2007, 178-179. ISSN 0239-1953; MAGYAR;
  http://mek.oszk.hu/06400/06456/index.phtml

 • Kelemen Ivett:
  Simon Valéria: Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben. In: Folia Uralica Debreceniensia 2008/15. Debrecen: Debreceni Egyetem Könyvtárának sokszorosító üzeme., 2008, 209-211. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/07000/07092/index.phtml

 • Kelemen Ivett:
  Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza. In: Folia Uralica Debreceniensia 2009/16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 210-212. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/

 • Kelemen Ivett:
  Anna Idström: Inarinsaamen käsitemetaforat. In: Folia Uralica Debreceniensia 2010/17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 226-229. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud17.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Cecilia Hedlund–Lars-Gunnar Larsson: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska. In: Folia Uralica Debreceniensia 2011/18. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 181-185. ISSN 0239-1953; magyar;
  innugor.arts.unideb.hu/fud/fud18.pdf

 • Kelemen Ivett:
  Klaus Peter Nickel–Pekka Sammallahti: Duiskka–sámi sátnegirji. Deutsch–saamisches Wörterbuch. In: Folia Uralica Debreceniensia 2011/18. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 186-188. ISSN 0239-1953; magyar;
  innugor.arts.unideb.hu/fud/fud18.pdf

 • Kelemen Ivett - Gál Attila:
  Egy ország, amelyben az oktatásnak és az iskolának múltja is van. In: Educatio 2011/1. Budapest: Educatio Kiadó, 2011, 130-132. ISSN 1216-3384; magyar;
  http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=84

 • Kelemen Ivett:
  Hadobás Sándor (szerk.): Halász Ignác három lappföldi útja, Hadobás Sándor (szerk.): Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája. In: Folia Uralica Debreceniensia 2012/19. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 225-227. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud19.pdf

 • Kerekes Judit:
  Az igekötők meghatározásának problémái. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2011, 109-132. ISSN 1587-3226; magyar;
  http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/

 • Keresztes László - Petteri Laihonen - Maticsák Sándor:
  Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. In: Folia Uralica Debreceniensia , 2009/16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 166-170. 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24