Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Keresztes László - Petteri Laihonen - Maticsák Sándor:
  G. Bogár Edit: Összetett szavak összehasonlító szerkezeti vizsgálata a finn és a magyar nyelvben. In: Folia Uralica Debreceniensia , 2009/16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 170-173. 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/

 • Keresztes László - Petteri Laihonen - Maticsák Sándor:
  Sándor Andrea: Finn társalgási zsebkönyv. In: Folia Uralica Debreceniensia , 2010/17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 223-225. 0239-1953; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/fud/fud17.pdf

 • Keresztes László - Petteri Laihonen - Maticsák Sándor:
  Kielitoimiston nimiopas. In: Folia Uralica Debreceniensia , 2010/17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 219-222. 0239-1953; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/fud/fud17.pdf

 • Kocán Béla:
  Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. In: Helynévtörténeti tanulmányok, 2006/2. Debrecen: A Magyar Névarchívum Kiadványai 11, 2006, (107–28). ISBN 978 963 473 029 3 ; magyar;
  http://mek.oszk.hu/04700/04717/04717.pdf

 • Kocán Béla:
  A középmagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2008/3. Debrecen: A Magyar Névarchívum Kiadványai 13, 2008, (95–105). ISBN 978 963 473 115 3; magyar;
  http://mek.oszk.hu/06000/06045/06045.pdf

 • Kocán Béla:
  A folyóvíznevek típusai és változásaik Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori névanyagában. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2009/4. Debrecen: A Magyar Névarchívum Kiadványai 15, 2009, (115–30). ISSN 1417-958X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/4/08kocan.pdf

 • Kocán Béla:
  Ugocsa vármegye korai ómagyar kori településneveinek nyelvi rendszere. In: Magyar Nyelvjárások 2006/44 . Debrecen: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanészékének Évkönyve, 2006, (69–82). ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/44/index.html

 • Kocán Béla:
  Aklihegy helynevei. In: Névtani Értesítő, 2004/26 . Budapest: Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Névkutató Munkaközössége, 2004, (101–5). ISSN 0139-2190; magyar;

 • Kocán Béla:
  Az Árpád-kori Ugocsa vármegye helyneveinek nyelvi rétegei. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, Nyelv, nemzet, identitás III. Debrecen–Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007, (97–112). ISBN 978-963-87595-0-4 ö; magyar;
  http://mek.oszk.hu/05100/05146/pdf/hunkong2006_3.pdf

 • Kocán Béla:
  Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24 . Budapest: A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiad, 2008, (182–9). ISBN 978-963-9808-12-6; magyar;

 • Kocán Béla:
  Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori folyóvízneveinek nyelvi rétegei. In: Acta Hungarica, 2007/18 . Ungvár: Az Ungvári Hungarológiai Központ folyóirata, 2008, (122–34). ISBN 978-966-2095-08-1; magyar;

 • Kocán Béla:
  Nevetlenfalu földrajzi nevei. In: Acta Hungarica, 2001/12. Ungvár: Az Ungvári Hungarológiai Központ folyóirata, 2004, (32–6). ISBN 966-332-004-4; magyar;

 • Kocán Béla:
  Köszönésformák a nagyszőlősi járási Nevetlenfaluban. In: Acta Hungarica, 2002–2003/13–14. Ungvár: Az Ungvári Hungarológiai Központ folyóirata, 2004, (46–53). ISBN 966-7400-16-6; magyar;

 • Kocán Béla:
  Akli helynevei. In: Névtani Értesítő, 2005/27. Budapest: Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Névkutató Munkaközösségének időszakos k, 2005, (188–91). ISSN 0139-2190; magyar;

 • Kocán Béla:
  SEBESTYÉN ZSOLT, Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. In: Névtani Értesítő. Budapest: A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet időszakos kiad, 2011, 307‒309. 0139-2190; magyar;

 • Koczogh Helga:
  Native speaker and non-native speaker discourse marker use. The use of discourse marker ‘well’. In: Argumentum, 2007/3. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 46-53. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2007-anyagok/KoczoghH.pdf

 • Koczogh Helga:
  Verbal Superiority of Women?. In: Argumentum, 2009/5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 1-17. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2009-anyagok/KoczoghH.pdf

 • Koczogh Helga:
  Hungarian Perceptions of Gender Differences in English Conversations Revisited. In: The Round Table - The Partium Journal of English Studies, 2010/3. Nagyvárad: Partium Christian University, 2010, 1-14. ISSN – 1844–2021; angol;
  http://www.theroundtable.ro/pages/language_studies/helga_koczogh_hungarian_perceptions_of_gender_differences_in_english_conversations.htm

 • Koczogh Helga - Furkó Péter:
  Gender differences in the use of the discourse markers you know and I mean. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 1-18. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/FurkoP_KoczoghH.pdf

 • Koczogh Helga:
  Gender Differences in Disagreement Strategies in Hungarian. In: California Linguistic Notes, 2011/36. Fullerton, CA: California State University, 2011, 1-19. ISSN 1548-1484 ; angol;
  http://hss.fullerton.edu/linguistics/cln/Sp2011PDF/Koczogh-GenderDiff.pdf

 • Kókai Krisztina:
  Morfológiai úton történő szóalkotás a finn kocsmaszlengben. In: Folia Uralica Debreceniensia 20.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 153-160. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20cikkek/08_kokai.pdf

 • Kókai Krisztina:
  Jakab László: Magyar-finn szótár. Unkarilais-suomalainen sanakirja. In: Folia Uralica Debreceniensia 20.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 348-353. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/fud20.pdf

 • Kókai Krisztina:
  Grammatika és kontextus - új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.. In: Folia Uralica Debreceniensia 20.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 358-360. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/fud20.pdf

 • Kókai Krisztina:
  A hónapnevek rendszere az északi hanti dialektusokban. In: Tavaszi Szél. Spring Wind. Konferenciakötet III.. Eger, Budapest: Líceum Kiadó, 2015, 597-605. 978-615-5509-96-4; magyar;

 • Kókai Krisztina:
  Orosz hatás a keleti számi (lapp) hónapnevekben. In: Folia Uralica Debreceniensia. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 123-140. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud22/fud22cikkek/10_kokaikrisztina.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24