Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (577)

 • Kovács Éva:
  Helynévrendszerek sajátosságainak vizsgálata Árpád-kori oklevelekben. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 9–17. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/7/02kovacseva.pdf

 • Kovács Éva:
  A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. In: Magyar Nyelvjárások 48. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 23–35. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/48/02kovacse.pdf

 • Kovács Éva:
  A Tihanyi összeírás filológiai kérdései. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 37–47. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/8/02kovacseva.pdf

 • Kovács Éva:
  SEBESTYÉN ZSOLT: Kárpátalja településeinek történeti helynevei. Nyíregyháza, 2008., SEBESTYÉN ZSOLT: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. In: Magyar Nyelvjárások 49. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 179–83. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/49/10ism-nyir-korny-toth-kov-heg-nagy.pdf

 • Kovács Éva:
  Different aspects for the study of toponyms deriving from personal names. In: Acta Onomastica 53. Praha: Institute of the Czech Language of the ASCR, 2012, 187–97. ISSN 1211-4413; angol;

 • Kovács Helga:
  Határvédelemre utaló helynévi lexémák a régi magyar nyelvben. In: Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 168-178. 9789633181287; magyar;
  http://http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia4.pdf

 • Kovács Kornél:
  S.V. Bromlej, Problemy dialektologii, lingvogeografii i istorii russkogo jazyka. Moskva, 2010. In: Slavica XLII 2013. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 236-240. 0583-5356; orosz;

 • Kovács Kornél:
  A. A. Kretov, Slavjanskije etimologii. In: Slavica 2015/44. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 211-215. ISSN 0583-5356; orosz;

 • Kovács Helga:
  Az Örs helynevek etimológiájához. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2014/10. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 19-32. 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/10/02_kovacs_helga.pdf

 • Kovács Helga:
  A kő utótagú várnevek. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2015/11. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 85-101. 1417-958X; magyar;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/07_kh_ht_2015.pdf

 • Kovács Helga:
  A várnév mint helynévfajta. In: Magyar Nyelvjárások, 2015/53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 107-119. 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/07.kovacsh.pdf

 • Kovács Kornél:
  Некоторые уникальные названия текстильных материалов в древненовгородском диалекте. In: Slavica. Debrecen: Debrecen University Press, 2016, 25-36. ISSN: 0583-5356; Orosz;

 • Kovács Kornél:
  Функциональная разница в употреблении суффиксов -есь, -ina, -ičь в текстах берестяных грамот и других древнерусских памятников. In: Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec. Prága: Pavel Mervart, 2016, 43-56. ISBN:978-80-7465-228-8; Orosz;

 • Kovács Helga:
  Az ispáni várak neveinek névtani vizsgálata. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2017/13. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 7-60. 1789-0128; magyar;
  http://http://epa.oszk.hu/01800/01865/00013/pdf/EPA01865_helytorteneti_2017_13_007-060.pdf

 • Kovács Helga:
  Castle Names ending in Lexeme kő. In: Edited by Éva Kovács: A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press, 2017, 69-70. 1789-0128; angol;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/survey_nyomdai.pdf

 • Kovács Helga:
  On the Etymology of Toponyms Örs. In: Edited by Éva Kovács: A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press, 2017, 123-124. 1789-0128; angol;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/survey_nyomdai.pdf

 • Kovács Helga:
  A középkori várnevek keletkezéstörténeti vizsgálata. In: Névtani Értesítő, 2017/39. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2017, 67-86. 0139-2190; magyar;

 • Laczkó Tibor - Rákosi György – Csernyi Gábor:
  On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project. In: Argumentum 7 (2011). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 80-89. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/Rakosi_Laczko_Csernyi.pdf

 • Laczkó Tibor - Rákosi György – Tóth Ágoston – Csernyi Gábor:
  Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői. In: MSZNY 2013: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2012, 85-96. ISBN 978-963-306-189-3; magyar;
  http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2013/images/stories/kepek/MSZNY2013_press.pdf

 • Lakatos Dániel:
  Gesprochene-Sprache-Forschung und Unterrichtspraxis. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2007/1. Münster: Nodus, 2007, 63-76. ISSN 1218-5736; német;
  http://www.sugl.eu/

 • Lakatos Dániel:
  Zwei Schulen in der modernen Argumentationstheorie: der Woods-Walton Ansatz und die Pragma-Dialektik. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2007/2. Münster: Nodus, 2007, 169-188. 1218-5736; német;
  http://sugl.eu

 • Lakatos Dániel:
  Die pragmatische Wende in der Argumentationstheorie. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2009/2. Münster: Nodus, 2009, 173-206. 1218-5736; német;
  http://sugl.eu

 • Lakatos Dániel:
  Ein möglicher Wendepunkt im Verhältnis von Pragmatik und Argumentationstheorie. Fünf ergänzende Anmerkungen zu Cummings Ansatz. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2008. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2009, 139-151. ISSN 1217-0216; német;

 • Lakatos Dániel:
  Rezension über: Steffen Pappert, Melanie Schröter & Ulla Fix (Hrsg.): Verschlüsseln, Verbergen Verdecken in öffentlicher und institutioneller Kommunikation. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2011/21.2. Münster: Nodus, 2011, 209-215. ISSN 1218-5736; német;
  http://sugl.eu

 • Majoros Krisztián - Csatár Péter:
  Leitmetaphern in der modernen Zellbiologie. Bemerkungen zu Metaphern als Wissensvermittler in der Wissenschaft. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2011/21.2. Münster: Nodus Publikationen, 2011, 133-157. 1218-5736; német;
  http://www.sugl.eu/

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24