Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Kornai András - Szekrényes István:
  e-Magyar beszédarchívum. In: Vincze Veronika (szerk.): XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2017, 103-109. ISBN 978-963-306-518-1; magyar;

 • Kovács Éva:
  Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése. In: BÖLCSKEI ANDREA–N. CSÁSZI ILDIKÓ, Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008, 189–94. ISBN 978-963-9808-12-6; magyar;

 • Kovács Éva:
  A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti tanulmányok 4. Debrecen: Magyar Névarchívum Kiadványai 15., Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi T, 2009, 163–70. ISBN 978-963-473-258-7; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/4/12kovacs.pdf

 • Kovács Éva:
  Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Debrecen: Magyar Névarchívum Kiadványai 17. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 83–93. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/5/05kovacs.pdf

 • Kovács Éva:
  A 800 éves Tihanyi összeírás helynévi szórványainak névrendszertani tanulságairól. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 6. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 47–58. ISSN1417-958X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/6/03kovacse.pdf

 • Kovács Éva:
  Helynévrendszerek sajátosságainak vizsgálata Árpád-kori oklevelekben. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 9–17. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/7/02kovacseva.pdf

 • Kovács Éva:
  A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. In: Magyar Nyelvjárások 48. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 23–35. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/48/02kovacse.pdf

 • Kovács Éva:
  A Tihanyi összeírás filológiai kérdései. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH VALÉRIA, Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 37–47. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/8/02kovacseva.pdf

 • Kovács Éva:
  SEBESTYÉN ZSOLT: Kárpátalja településeinek történeti helynevei. Nyíregyháza, 2008., SEBESTYÉN ZSOLT: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. In: Magyar Nyelvjárások 49. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 179–83. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/49/10ism-nyir-korny-toth-kov-heg-nagy.pdf

 • Kovács Éva:
  Different aspects for the study of toponyms deriving from personal names. In: Acta Onomastica 53. Praha: Institute of the Czech Language of the ASCR, 2012, 187–97. ISSN 1211-4413; angol;

 • Kovács Helga:
  Határvédelemre utaló helynévi lexémák a régi magyar nyelvben. In: Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 168-178. 9789633181287; magyar;
  http://http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia4.pdf

 • Kovács Kornél:
  S.V. Bromlej, Problemy dialektologii, lingvogeografii i istorii russkogo jazyka. Moskva, 2010. In: Slavica XLII 2013. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 236-240. 0583-5356; orosz;

 • Kovács Kornél:
  A. A. Kretov, Slavjanskije etimologii. In: Slavica 2015/44. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 211-215. ISSN 0583-5356; orosz;

 • Kovács Helga:
  Az Örs helynevek etimológiájához. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2014/10. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 19-32. 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/10/02_kovacs_helga.pdf

 • Kovács Helga:
  A kő utótagú várnevek. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2015/11. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 85-101. 1417-958X; magyar;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/07_kh_ht_2015.pdf

 • Kovács Helga:
  A várnév mint helynévfajta. In: Magyar Nyelvjárások, 2015/53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 107-119. 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/07.kovacsh.pdf

 • Kovács Kornél:
  Некоторые уникальные названия текстильных материалов в древненовгородском диалекте. In: Slavica. Debrecen: Debrecen University Press, 2016, 25-36. ISSN: 0583-5356; Orosz;

 • Kovács Kornél:
  Функциональная разница в употреблении суффиксов -есь, -ina, -ičь в текстах берестяных грамот и других древнерусских памятников. In: Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec. Prága: Pavel Mervart, 2016, 43-56. ISBN:978-80-7465-228-8; Orosz;

 • Kovács Helga:
  Az ispáni várak neveinek névtani vizsgálata. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2017/13. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 7-60. 1789-0128; magyar;
  http://http://epa.oszk.hu/01800/01865/00013/pdf/EPA01865_helytorteneti_2017_13_007-060.pdf

 • Kovács Helga:
  Castle Names ending in Lexeme kő. In: Edited by Éva Kovács: A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press, 2017, 69-70. 1789-0128; angol;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/survey_nyomdai.pdf

 • Kovács Helga:
  On the Etymology of Toponyms Örs. In: Edited by Éva Kovács: A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press, 2017, 123-124. 1789-0128; angol;
  http://mnynk.unideb.hu/publikaciok/survey_nyomdai.pdf

 • Kovács Helga:
  A középkori várnevek keletkezéstörténeti vizsgálata. In: Névtani Értesítő, 2017/39. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2017, 67-86. 0139-2190; magyar;

 • Laczkó Tibor - Rákosi György – Csernyi Gábor:
  On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project. In: Argumentum 7 (2011). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 80-89. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/Rakosi_Laczko_Csernyi.pdf

 • Laczkó Tibor - Rákosi György – Tóth Ágoston – Csernyi Gábor:
  Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: A HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői. In: MSZNY 2013: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2012, 85-96. ISBN 978-963-306-189-3; magyar;
  http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2013/images/stories/kepek/MSZNY2013_press.pdf

 • Lakatos Dániel:
  Gesprochene-Sprache-Forschung und Unterrichtspraxis. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2007/1. Münster: Nodus, 2007, 63-76. ISSN 1218-5736; német;
  http://www.sugl.eu/

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24