Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (583)

 • Mozga Evelin:
  A h graféma előfordulásai a Tihanyi összeírás személyneveiben. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 11. . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 151-164. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://ht.unideb.hu/11/11mozgaevelin.pdf

 • Mozga Evelin:
  A Tihanyi összeírás jövevényszemélyneveinek vizsgálata - A személynévi etimológiák meghatározásának nehézségei. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 12.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 69-80.. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://ht.unideb.hu/12/05mozgae.pdf

 • Nagy Katalin:
  Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 74-9. 1787-3606; magyar;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/NagyK.pdf

 • Nagy Zoltán Krisztián:
  Adalékok a szleng és a karnevál viszonyához. (Az össznépiség és kiscsoport problémája). In: Modern Nyelvoktatás (2010) 16/4. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010, 53–59. 1219-638x; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/adatok/nagyzk/karnev.pdf

 • Nagy Zoltán Krisztián:
  Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. In: Magyar Nyelvjárások 49 (2011). Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2011, 188‒194. -; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/publ/nzk-kognism2011.pdf

 • Nagy Anna:
  Strategies Behind Humor Formation (A Discourse Pragmatic Aspect). In: Anna Nagy: Strategies Behind Humor Formation (A Discourse Pragmatic Aspect). Germany: Lambert Academic Publishing, 2012, 46. 978-3-659-39425-6; angol;

 • Nagy Anna - Dr. Furkó Péter:
  'Well' Breaking bad: English 'well' and its Hungarian Counterparts on Scripted Dialogues. In: Theory and Practice in English Studies. online: Department of English & American Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Rep, 2013, 143-167. E-ISSN: 1805-0859; angol;
  http://http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/The%20PES/THEPES_2013_Vol%206_issue%202.pdf

 • Nagy Zoltán Krisztián:
  Szépfalusi István–Vörös Ottó–Beregszászi Anikó–Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. In: Magyar Nyelvjárások 50. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 192–197. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/50/mnyj50.pdf

 • Nagy Katalin:
  A másikról való tudás multikulturális, többnyelvű közegben. In: Világunk Határai Konferenciakötet. Budapest: Eötvös Collegium Filozófiai Műhely, 2014, 219-241. 978-615-5371-17-2; magyar;

 • Nagy Anna:
  A 'you know' diskurzusjelölő szerepe a diskurzuskoherenciában. In: Váradi Tamás: ALKNYELVDOK8, Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből . Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2014, 93-100. ISBN 978-963-9074-61-3; magyar;
  http://http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/nagy.pdf

 • Nagy Anna:
  Az angol diskurzusjelölők szerepe a stand-up comedyben. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015 IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015, 30-41. 978-963-9074-62-0; magyar;
  http://www.nytud.hu/alknyelvdok15/proceedings/Nagy_Anna.pdf

 • Nagy Katalin:
  Bodily expressions of dominance in children's reasoning: an analysis of multimodal and sociometric data . In: Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (szerk.): Kielen oppimisen virtaukset – Flows of language learning. AfinLa Vuosikirja 2015.. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2015, 242-261 . 978-951-9388-61-8; angol;

 • Nagy Katalin:
  Kilencévesek a lakatlan szigeten: az érvelés szituációs beágyazottságának jelei. In: Argumentum. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 108-130. 1787-3606; magyar;

 • Nagy Zoltán Krisztián:
  Adalékok a metaforikus gondolkodás kialakulásához. In: Magyar Nyelvjárások 52.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 183-198. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/52/13.nagyz.pdf

 • Nagy Anna:
  a diskurzusjelölők szerepe a humoros szövegekben. In: Lingdok 15. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai, 2016 2015. Szeged: Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2016, 117-132. ISSN-2416-0601; magyar;
  http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek_files/lingdok15.pdf

 • Németh Margarita:
  Apologizing Strategies in Japanese and Hungarian. In: Argumentum, 11. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 48-63. HU ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2015-anyagok/nemethm.pdf

 • Németh Margarita:
  Apologizing Strategies of Hungarian EFL learners. In: Granić, Jagoda & Kecskes, Istvan (szerk.): 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communicaton. INPRA 2016. Split, 10-12 June 2016. Book of Abstracts. Split, Croatia: University of Split, 2016, 114. ISBN 978-953-7220-24-2; angol;

 • Németh Margarita:
  Thanking Strategies of Hungarian EFL learners: Is thanking a universal linguistic behaviour?. In: Bloch-Rozmej, A. et al. (szerk.): Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin: Controversy in Lingustics and Language Studies. 20-21 October 2016. Book of Abstracts. Lublin, Poland: The John Paul II Catholic University of Lublin: KUL Publishing House, 2016, 96-97. ISBN 978-83-8061-299-0; angol;

 • Németh Margarita:
  Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban. In: Váradi, Tamás (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016. X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, 2016. 02. 05. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016, 59-68. ISBN 978-963-9074-66-8; magyar;

 • Németh Margarita:
  Bocsánatkérési stratégiák a japánban és a magyarban. In: Szerk.: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben.. Budapest: Tinta Kiadó, 2016, 557-569. ISBN 978-963-409-074-8; magyar;

 • Németh Margarita:
  Bocsánatkérési stratégiák a magyar nyelvben. In: Szkholion, 2017/1. Debrecen: Kapitális Kft, 2017, 65-77. ISSN 1787−0224; magyar;
  http://http://szkholion.unideb.hu/wp-content/uploads/2017/08/szkholion-2017_1_korr3.pdf

 • Németh Margarita:
  Köszönetnyilvánítási stratégiák a japánban és a magyarban. In: Tóth, Eszter & Klippel, Rita (szerk.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. kötet. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2017, 55-64. ISBN 4563-2670; magyar;

 • Oroszi Hajnalka:
  Közmondások Móra Ferenc Ének a búzamezőkről című regényében. In: Scientia Denique. Ungvár: Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, 2013, 76-89. 978-966-2303-03-5; magyar;

 • Osz Agota:
  Carl Cosaert, Evangélium a Galáciabeliekhez írt levélben (teológiai-szemantikai tanulmányfordítás). Bukarest: Viata si Sanatate, 2011, 126. ISSN 1841-8201; magyar;

 • Osz Agota:
  The Cognitive Analysis of the Modal Will. In: Journal of the Romanian Society for English and American Studies (RSEAS), 3/2006. Temesvár: Editura Universitatii de Vest, 2006, 69-78. ISSN 1584-3734; angol;
  http://www.litere.uvt.ro/vechi/documente_pdf/RJES/no3_LANGUAGE_STUDIES.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24