Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (542)

 • Pásztor Éva:
  Elpusztult települések lokalizációjának kérdéséről (Kísérlet a középkori Süldő falu azonosítására). In: Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 169–187. 1789-0128; magyar;
  http://epa.oszk.hu/01800/01865/00001/pdf/helynevtort_t_EPA01865_2010_5_169-187.pdf

 • Pásztor Éva:
  Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. In: Névtani Értesítő, 2009/31. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2009, 243–248. 0139-2190; magyar;

 • Pásztor Éva:
  Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben. In: Magyar Nyelvjárások, 2009/47. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 235–244. 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/47/mnyj47.pdf

 • Pásztor Éva:
  A történeti források szocioonomasztikai felhasználhatósága a helynévrendszerek vizsgálatában. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 6.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 133–150.. 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/ht/6/08pasztore.pdf

 • Pásztor Éva:
  A Magyar Digitális Helynévtár. A települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája II. Debrecen: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, 2012, 57–64. 978-963-7238-49-9; magyar;

 • Pásztor Éva:
  Határrésszé vált települések nevei mint névalkotó lexémák. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 77–84. 1417-958X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/7/09pasztoreva.pdf

 • Pásztor Éva:
  A halmok neveinek szerkezeti felépítéséről és változási hajlandóságáról. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 101–110. 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/8/06pasztoreva.pdf

 • Pásztor Éva:
  Elpusztult középkori települések lokalizációjának helynévtörténeti kutatásáról. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája I. Debrecen: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, 2011, 7–22. 978-963-7238-47-5; magyar;

 • Pethő Gergely - Kardos Éva:
  Cross-linguistic evidence and the licensing of implicit arguments. In: Bergjlot Behrens, Cathrine Fabricius Hansen: Structuring information in discourse: the explicit/implicit dimension. Oslo: University of Oslo, 2009, 33-61. 1890-9639; angol;
  http://www.journals.uio.no/index.php/osla/article/view/3

 • Pethő Gergely - Kardos Éva:
  A nyelvek közötti összehasonlításból származó adatok jelentősége az implicit argumentumok engedélyezésének vizsgálatában. In: Csatár Péter, Pethő Gergely: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 129-154. ISBN-978-963-473-033-0/ISSN-1787-3487; magyar;

 • Pethő Gergely - Kardos Éva:
  Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár? - Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Iványi Zsuzsanna és Pethő Gergely (szerk.). Debrecen: Printart-Press Kft., 2011, 331-349. 978-963-08-3047-8; magyar;

 • Pető-Szoboszlai Helga:
  Rezension: Gabriele Graefen & Martina Liedke, Germanistische Sprachwissenschaft. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik,2009/19.1. Münster: Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag, 2009, 90-96. -; német;

 • Pető-Szoboszlai Helga:
  Implizite Argumente und ihre Distribution in einem deutsch-ungarischen kontrastiven Vergleich. In: Werkstatt, Arbeitspapiere zur germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft,2008/1. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 29-56. -; német;

 • Pető-Szoboszlai Helga:
  Rezension: Gabriele Graefen & Martina Liedke, Germanistische Sprachwissenschaft. In: . Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2009/19.1. Münster: Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag, 2009, 90-96. -; német;

 • Pető-Szoboszlai Helga:
  Implizite Argumente und ihre Distribution in einem deutsch-ungarischen kontrastiven Vergleich. In: Werkstatt, Arbeitspapiere zur germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft, 2008/1. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 29-56. -; német;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Rezension: Elke Donalies: Basiswissen - Deutsche Wortbildung. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2010/20.1. Münster: Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag, 2010, 113-117. 978 963 473 033 0; német;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Rezension: Stefan Müller: Grammatiktheorie.. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2012/22.1. Münster: Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag, 2012, 88-92. 978 963 473 033 0; német;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Textsorten. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 86-103. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Textverweise. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 104-121. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Der Konjunktor. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 717-731. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Gondolatok Balassi Bálint Ötvenedik énekéről. In: Kováts Dániel: Széphalom. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2004, 97-102. 02376237; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  "Változik a világ..." Bölkei Zsolt beszédének retorikai elemzése. In: A. Jászó Anna-Aczél Petra: A régi új retorika. A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó, 2004, 169-171. 9639088943/15890961; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Fogarasi Jánosra emlékezünk. In: Honismeret, 2003/2. Budapest: Honismereti Szövetség, 2003, 20-25. 03247627; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A Hunyadi-drámák értékvilága a felvilágosodásban és a romantikában. In: Kováts Dániel: Széphalom. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2003, 141-150. 02376237; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Győrffy Kinga beszédéről. In: A. Jászó Anna-L. Acél Petra: A régi új retorika. A modern retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó, 2003, 112-113. 9639088846/15890961; magyar;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22