Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (577)

 • Oszlánszki Éva:
  Nyelvész Józsi. Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.. In: Vörös Postakocsi, 2010. IV/2. Nyíregyháza: Krúdy Gyula Társaság, 2010, 121-124. 1789 - 4697; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/ismertetes/oe_ism.pdf

 • Oszlánszki Éva:
  Holló Dorottya: Értsünk szót. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. Veszprém: MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, 2009, 117-121. 1587 - 1061; magyar;
  http://http://mnytud.arts.klte.hu/adatok/oszlanszki_e/oe_ertsunkszot-ism.pdf

 • P. Forgács Edit:
  Genuszuweisung bei Lehnwörtern im Deutschen. In: Argumentum 8 (2012) . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 262-266. HU ISSN 1787-3606; német;

 • P. Forgács Edit:
  Genus der Nomen und Genuserwerb im Deutschen. In: Argumentum 8 (2012). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 267-276. HU ISSN 1787-3606; német;

 • P. Forgács Edit:
  Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen. Zur Geschichte der deutschen Genusforschung Teil 1: Genustheoretische Ansichten im 19. Jahrhundert. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22.1 (2012). Münster: Nodus Publikationen, 2012, 67-81. ISSN 1218-5736; német;

 • P. Forgács Edit:
  Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen. Ein Beitrag zur Genuszuweisung in der deutschen Sprache Teil 2: Genustheoretische Auffassungen in der modernen Linguistik . In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22. 2 (2012). Münster: Nodus Publikationen, 2012, 137-156. ISSN 1218-5736; német;

 • P.Forgács Edit:
  Reinhold Schmitt (Hrsg.):Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.2 (2011). Münster: Nodus Publikationen, 2011, 189-200. 1218-5736; német;

 • P.Forgács Edit:
  Kategorisierung der Wortarten. In: Argumentum . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 61-75. 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu

 • Pálinkás István:
  The Development of the Senses: Metaphorical Extension or Conceptual Integration?. In: Argumentum, 2/2006. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 191-197. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2006-anyagok/PalinkasI.pdf

 • Pálinkás István:
  The 'Pragmatic' Blend. In: Argumentum, 2008/4. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 204-213. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2008-anyagok/PalinkasI.pdf

 • Pálinkás István:
  Irony and the Standard Pragmatic Model. In: International Journal of English Linguistics. Kanada: Canadian Center of Science and Education, 2013, 14-19. 1923-869X/1923-8703; angol;
  http://http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/24468

 • Pálinkás István:
  Blending and Folk Theory in an Explanation of Irony. In: Review of Cognitive Linguistics. Hollandia: John Benjamins, 2014, 64–98. 1877–9751/1877–976x; angol;
  http://https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl.12.1.03pal/fulltext

 • Pálinkás István:
  Metaphor, Irony and Blending. In: Argumentum, 2014/10. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2014, 611-630. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/palinkasi.pdf

 • Pálinkás István:
  Fogalmi integráció és képek a metafora és az irónia feldolgozásában. In: Nyelv és kép. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015, 199-207. 978-963-409-022-9/1419-6603; magyar;
  http://http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=472&content=contenttable

 • Pápay Kinga:
  A beszélő személy akusztikus és vizuális gesztuskészlet-használatának vizsgálata multimodális korpusz alapján – beágyazások, beékelések és adaptáció. In: Hunyadi László: Rekurzió a nyelvben I. Prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 31-95. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-82-4; magyar;

 • Pápay Kinga:
  Designing a Hungarian multimodal database – speech recording and annotation. In: Anna Esposito et al.: Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, 403-411. ISSN 0302-9743; angol;

 • Pápay Kinga:
  Kísérleti módszerek a beszéd technológiai célú kutatásában. In: Gecső Tamás - Sárdi Csilla: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 114. Budapest: Tinta Könykiadó, 2010, 232-237. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-66-4; magyar;

 • Pápay Kinga:
  A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben. In: Tanács Attila et al.: VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2009, 373-375. ISBN 978-963-482-982-9; magyar;

 • Pápay Kinga:
  Probability scales in forensic linguistics. In: Váradi Tamás: Selected Papers from the 1st Applied Linguistics PhD Conference. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2009, 92-102. ISBN 978-963-9074-48-4; angol;

 • Pápay Kinga:
  Valószínűségi skálák az igazságügyi nyelvészetben. In: Váradi Tamás: I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2007, 102-113. ISBN 978-963-90794-44-6; magyar;
  http://www.nytud.hu/alknyelvdok07/proceedings07/

 • Pápay Kinga:
  A beszélő személy azonosítása fényképpel. In: Balázs Géza - Gecső Tamás: Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2007, 104-117. -; magyar;

 • Pápay Kinga:
  A genetikai összetevő a beszélő személy beszédsajátosságaiban. In: Magyar Nyelvőr, 2007/3. Budapest: MTA Magyar Nyelvi Bizottság, 2007, 306-315. ISSN 1585-4515; magyar;
  http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1313/

 • Pápay Kinga - Szeghalmy Szilvia - Szekrényes István:
  HuComTech Multimodal Corpus Annotation. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 330-347. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/works/PapayK_SzeghalmySz_SzekrenyesI.pdf

 • Pápay Kinga - Szeghalmy Szilvia - Szekrényes István:
  HuComTech Multimodal Corpus Annotation. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 330-347. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/magyar/archivum.html

 • Pásztor Éva:
  Hajdúnánás határának helyneveiről. In: Juvenilia I. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 207–217. 963 473 021 3; magyar;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24