Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Osz Agota:
  The Cognitive Analysis of the Modal Will. In: Journal of the Romanian Society for English and American Studies (RSEAS), 3/2006. Temesvár: Editura Universitatii de Vest, 2006, 69-78. ISSN 1584-3734; angol;
  http://www.litere.uvt.ro/vechi/documente_pdf/RJES/no3_LANGUAGE_STUDIES.pdf

 • Osz Agota:
  Extension of Will into the Epistemic Domain. A Cognitive Analysis. In: Mario Brdar, Marija Omazić and Viśnja Pavičić Takač Cognitive Approaches to English: Fundamental, Methodological, Interdisciplinary and Apllied Aspects. Newcastle upon Thyne : Cambridge Scholars Publishing, 2009, 25-44. ISBN (10) 1-4438-1111-4 ISBN 1-4438-1111-8; angol;
  http://www.c-s-p.org/flyers/978-1-4438-1111-8-sample.pdf

 • Osz Agota:
  On the nature of proper names and definite descriptions from a cognitive perspective. In: Working papers in Linguistics, 2007 vol. IX, issue 1. Bukarest: University of Bucharest, 2007, 76-84. ISSN 2069-9239; angol;
  http://bwpl.unibuc.ro/index.pl/on_the_nature_of_proper_names_and_definite_descriptions_from_a_cognitive_perspective

 • Osz Agota:
  Metonymy in Languge and Thought (Radden, eds.). In: Sprachteorie und germanistiche Linguistik, Eine internationale Zeitschrift 2005 15.1. Munster: Nodus Publikationen Munster, 2005, 111-113. ISSN 1218-5736; angol;

 • Osz Agota:
  A francia modalis igek episztemikus lehorgonyzasarol. In: Tavaszi szél 2005. Budapest: Doktoranduszok országos szövetsége, 2005, 312-315. ISBN 963 218 368 1; magyar;

 • Oszlánszki Éva:
  Szabó Ediina: A magyar börtönszleng szótára. In: Modern Nyelvoktatás, 2009/3. Budapest: Tinta Kiadó, 2009, 77-81. 1219-638 X; magyar;
  http://http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/egyeb/oe_bortszl_ism.pdf

 • Oszlánszki Éva:
  Nyelvész Józsi. Szlengblog. Ha érted, hogy mondom.. In: Vörös Postakocsi, 2010. IV/2. Nyíregyháza: Krúdy Gyula Társaság, 2010, 121-124. 1789 - 4697; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/ismertetes/oe_ism.pdf

 • Oszlánszki Éva:
  Holló Dorottya: Értsünk szót. In: Alkalmazott Nyelvtudomány. Veszprém: MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, 2009, 117-121. 1587 - 1061; magyar;
  http://http://mnytud.arts.klte.hu/adatok/oszlanszki_e/oe_ertsunkszot-ism.pdf

 • P. Forgács Edit:
  Genuszuweisung bei Lehnwörtern im Deutschen. In: Argumentum 8 (2012) . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 262-266. HU ISSN 1787-3606; német;

 • P. Forgács Edit:
  Genus der Nomen und Genuserwerb im Deutschen. In: Argumentum 8 (2012). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 267-276. HU ISSN 1787-3606; német;

 • P. Forgács Edit:
  Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen. Zur Geschichte der deutschen Genusforschung Teil 1: Genustheoretische Ansichten im 19. Jahrhundert. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22.1 (2012). Münster: Nodus Publikationen, 2012, 67-81. ISSN 1218-5736; német;

 • P. Forgács Edit:
  Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen. Ein Beitrag zur Genuszuweisung in der deutschen Sprache Teil 2: Genustheoretische Auffassungen in der modernen Linguistik . In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22. 2 (2012). Münster: Nodus Publikationen, 2012, 137-156. ISSN 1218-5736; német;

 • P.Forgács Edit:
  Reinhold Schmitt (Hrsg.):Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.2 (2011). Münster: Nodus Publikationen, 2011, 189-200. 1218-5736; német;

 • P.Forgács Edit:
  Kategorisierung der Wortarten. In: Argumentum . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 61-75. 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu

 • Pálinkás István:
  The Development of the Senses: Metaphorical Extension or Conceptual Integration?. In: Argumentum, 2/2006. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 191-197. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2006-anyagok/PalinkasI.pdf

 • Pálinkás István:
  The 'Pragmatic' Blend. In: Argumentum, 2008/4. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 204-213. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2008-anyagok/PalinkasI.pdf

 • Pálinkás István:
  Irony and the Standard Pragmatic Model. In: International Journal of English Linguistics. Kanada: Canadian Center of Science and Education, 2013, 14-19. 1923-869X/1923-8703; angol;
  http://http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/24468

 • Pálinkás István:
  Blending and Folk Theory in an Explanation of Irony. In: Review of Cognitive Linguistics. Hollandia: John Benjamins, 2014, 64–98. 1877–9751/1877–976x; angol;
  http://https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl.12.1.03pal/fulltext

 • Pálinkás István:
  Metaphor, Irony and Blending. In: Argumentum, 2014/10. Debreceni Egyetem: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2014, 611-630. 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/palinkasi.pdf

 • Pálinkás István:
  Fogalmi integráció és képek a metafora és az irónia feldolgozásában. In: Nyelv és kép. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015, 199-207. 978-963-409-022-9/1419-6603; magyar;
  http://http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=472&content=contenttable

 • Pápay Kinga:
  A beszélő személy akusztikus és vizuális gesztuskészlet-használatának vizsgálata multimodális korpusz alapján – beágyazások, beékelések és adaptáció. In: Hunyadi László: Rekurzió a nyelvben I. Prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 31-95. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-82-4; magyar;

 • Pápay Kinga:
  Designing a Hungarian multimodal database – speech recording and annotation. In: Anna Esposito et al.: Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, 403-411. ISSN 0302-9743; angol;

 • Pápay Kinga:
  Kísérleti módszerek a beszéd technológiai célú kutatásában. In: Gecső Tamás - Sárdi Csilla: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 114. Budapest: Tinta Könykiadó, 2010, 232-237. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-66-4; magyar;

 • Pápay Kinga:
  A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben. In: Tanács Attila et al.: VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2009, 373-375. ISBN 978-963-482-982-9; magyar;

 • Pápay Kinga:
  Probability scales in forensic linguistics. In: Váradi Tamás: Selected Papers from the 1st Applied Linguistics PhD Conference. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2009, 92-102. ISBN 978-963-9074-48-4; angol;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24