Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Rezension: Stefan Müller: Grammatiktheorie.. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2012/22.1. Münster: Nodus Publikationen – Wissenschaftlicher Verlag, 2012, 88-92. 978 963 473 033 0; német;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Textsorten. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 86-103. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Textverweise. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 104-121. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • Petőné Szoboszlai Helga:
  Der Konjunktor. In: Jiří Pilarský (szerk): Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 717-731. 978-963-318-303-8; német-magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Gondolatok Balassi Bálint Ötvenedik énekéről. In: Kováts Dániel: Széphalom. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2004, 97-102. 02376237; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  "Változik a világ..." Bölkei Zsolt beszédének retorikai elemzése. In: A. Jászó Anna-Aczél Petra: A régi új retorika. A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó, 2004, 169-171. 9639088943/15890961; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Fogarasi Jánosra emlékezünk. In: Honismeret, 2003/2. Budapest: Honismereti Szövetség, 2003, 20-25. 03247627; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A Hunyadi-drámák értékvilága a felvilágosodásban és a romantikában. In: Kováts Dániel: Széphalom. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2003, 141-150. 02376237; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Győrffy Kinga beszédéről. In: A. Jászó Anna-L. Acél Petra: A régi új retorika. A modern retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó, 2003, 112-113. 9639088846/15890961; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A nyelvi attitűd és vizsgálatának módszerei. In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2001/20. Sárospatak: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2001, 111-125. 9637299343/0230043517; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Boros Emőke beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna-L. Aczél Petra: A régi új retorika. A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Budapest: Trezor Kiadó, 2001, 96-100. 963908851X; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Az Árpád-kori Bács és Csanád vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2002/21. Sárospatak: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2002, 9-14. 9637299351/0230043517; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  "Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör?" Maricza Andrea szónoki szövegének többszempontú elemzése. In: A. Jászó Anna-L. Aczél Petra: A régi új retorika. A klasszikus retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó, 2002, 145-149. 9639088684; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A tévéfüggőségről szóló szónoki beszéd elemzése. In: A. Jászó Anna-Aczél Petra: A régi új retorika. A memória és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó, 2007, 131-132. 9789638144201/15890961; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Kováts Dániel-Balassa Iván: Sárospatak határának helynevei, Kováts Dániel: Az abaúji Hegyköz helynevei. In: Magyar Nyelvjárások, 2000/38. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2000, 226-231. 05419298; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Névváltozatok a korai ómagyar kori településnevek körében. In: Kovátsné Németh Mária: Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Kaposvár: Tanító- és Óvókéző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egy, 2000, 205-213. 9637172831; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A gyerekek a szívükkel olvasnak. Oktatóprogramok az olvasástanítás szolgálatában. In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2005/24. Sárospatak: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2005, 221-230. 9637299084/0230043522; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Kossuth Lajos "Beszéd a sajtószabadságról" című művének elemzése. In: Magyar Nyelv, 2007/3. Budapest: Argumentum Kiadó, 2007, 328-338. 00250228; magyar;
  http://www.c3.hu/~magyarnyelv/

 • R. Toma Kornélia:
  A módszertani megújulás igénye a XXI. században. In: Sárospataki Pedagógai Füzetek, 2009/26. Sárospatak: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2009, 103-111. 9789637299438/02300435; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Közügyünk a magánügy? Ahogy Miklós András látja. In: A. Jászó Anna: A régi új retorika. Az előadásmód és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó, 2008, 185-186. 9789638144300/15890961; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  A családban marad - a jövő? Kantár Balázs szónoki beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna: A régi új retorika. A testbeszéd és a szónoklat. Budapest: Trezor Kiadó, 2009, 124-125. 9789638144348/15890961 ; magyar;

 • R. Toma Kornélia:
  Gondolatok Pölcz Ádám szónoki beszédéről. In: Raátz Judit-Tóthfalussy Zsófia: A régi új retorika. A retorika és határtudományai. Budapest: Trezor Kiadó, 2010, 146-147. 9788638144362/15890961 ; magyar;

 • R. Toma Kornélia - Simon Barbara:
  Így tanítom. In: Fogalmazástanítás, 2000/1. Békéscsaba: ITEM Könyvkiadó, é. n., 8-16. 14187310; magyar;

 • Remeczkiné Toma Kornélia:
  A Lőte-beszéd elemzése. In: A. Jászó Anna-Aczél Petra: A régi új retorika. A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó, 2006, 137-138. 9638144122/15890961; magyar;

 • Sáfrányos Tamara:
  Sprechakte und ihre Ausdrucksformen im Deutschen und Ungarischen - Kontrastiver Vergleich. In: Argumentum 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 97-135. HU ISSN 1787-3606; német;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24