Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (583)

 • Sáfrányos Tamara:
  Sprechakt und Äußerung. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik, Band 3. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 837-866. ISSN 978-963-318-309-0; német;

 • Sáfrányos Tamara:
  Eckard Rolf: Inferentielle Pragmatik. Zur Theorie der Sprecher-Bedeutung. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Münster: Nodus Publikationen, 2014/24, 238-243. ISSN 1218-5736; német;
  http://sugl.eu

 • Sahverdova Nava-Vanda:
  Ирония и власть в языке правового дискурса (Употребление иронии профессионалами и непрофессионалами на засе. In: Ред. Э. Архангельская, Л. Игнатьева, О. Романова: Русистика и современность. 13-я международная научная конферен. Рига: Балтийская международная академия, 2011, 529–534. ISBN 978-9984-47-044-3; orosz;

 • Sahverdova Nava-Vanda:
  Power Strategies in a Specific Kind of Legal Discourse. In: Proceedings of YLMP 2009 and 2010. Poznany: School of English, 2011, x. x; angol;

 • Sahverdova Nava-Vanda:
  Дискурс института как дискурс власти. In: Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. 2008/22. Budapest: -, 2008, 68–73. -; orosz;

 • Sahverdova Nava-Vanda:
  Некоторые особенности правового дискурса (на основе телевизионной программы «Час суда»). In: Slavica XXXIV Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, 2005/34. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 61–82. ISSN 0583-5356; orosz;

 • Sajgál Mónika Izabella:
  A kvalitatív kutatási módszertan lehetőségei és korlátai a jog és nyelv kapcsolatának tükrében. . In: Szabó, Miklós (szerk.) Nyelvében a jog. . Miskolc: Bíbor Kiadó, 2010, 91-117. ISBN 1219-8471; magyar;

 • Sajgál Mónika Izabella:
  „ El fogom mondani jó bőven itten az aranyszép lányoknak…“ Társadalmi pozicionálás és nyelvi-interaktív cselekvési lehetőségei egy tanúkihallgatásban.. In: Szabó, Miklós (szerk.) Nyelvében a jog. . Miskolc: Bíbor Kiadó, 2010, 229-261. ISBN 1219-8471; magyar;

 • Sajgál Mónika Izabella:
  A nyelvi adatok rögzítése. A transzkripciós munka. In: Szabó, Miklós (szerk.) Nyelvében a jog. . Miskolc: Bíbor Kiadó, 2010, 293-307. ISBN 1219-8471; magyar;

 • Sajgál Mónika Izabella:
  Hoffmann, Ludger: Jogi diskurzusok a normalitás és normativitás határán. . In: Szabó, Miklós (szerk.) Nyelvében a jog. . Miskolc: Bíbor Kiadó, 2010, 117-137. ISBN 1219-8471; magyar;

 • Sajgál Mónika Izabella:
  A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában. Társadalmi pozicionálás egy rendőrségi tanúkihallgatásban.. In: Argumentum, 2006/2. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2006, 116-133. ISSN 1787-3603; magyar;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2006-anyagok/SajgalM.pdf

 • Sándor Krisztina:
  Language Learning Strategies of Hungarian Postgraduate Students in Relation to Extroversion and Introversion. In: XXV. microCAD Internationsl Scientific Conference, 2011. Miskolci Egyetem: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2011, 25-32. ISBN 978-963-661-967-3; angol;

 • Sándor Krisztina - -:
  Implicit Knowledge, Explicit Knowledge and Their Relation to General Language Proficiency. In: The Publications of the MultiScience - XXIX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2015, 1-14. ISBN 978-963-358-061-5; angol;
  http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/g.html

 • Shverdova Nava-Vanda:
  Иерархия говорящих в правовом дискурсе. In: Slavica XXXVI Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, 2007/36. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 51–77. ISSN 0583-5356; orosz;

 • Sipos Flórián - Márton Sándor:
  St. Stephen with his hands tied behind: on the national attitudes and view of history of the members of a national radical organization.. In: Balogh Brigittaat al. (szerk.): European, National and Regional Identity – Theory and Practice. Oradea: Editura Partium, 2011, 373-391. ISBN 978 606 8156 20 0; angol;

 • Sipos Flórián - Márton Sándor:
  Szent István hátrakötött kézzel: egy nemzeti radikális szervezet tagjainak nemzeti attitűdjeiről és történetszemléletéről. In: Balogh Brigitte et al.: Európai, nemzeti és regionális identitás – elmélet és gyakorlat. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 363-382. ISBN 978 963 318 132 4; magyar;

 • Sipos Flórián - Márton Sándor:
  Sfântu Ştefan cu mâinile legate în spate: despre atitudinea naţională şi viziunea istorică a membrilor unei organizaţii naţionale radicale. In: Balogh Brigitta et al. (szerk.): Identitate europeana, nationala si regionala – teorie si practica. Oradea: Editura Partium, 2011, 373-391. ISBN 978 606 8156 12 5; román;

 • Sipos Flórián:
  King St. Stephen with His Hands Tied Back: A National-radical Organization’s World View and View of History. In: Balogh Brigitta et al. (eds.): Proceedings of the international conference European, National and Regional Identity organized in Oradea, 24-26 March, 2011, in the frame of the research project HURO/08. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2011, 847-859. -; angol;
  http://www.enri.partium.ro/knyit/pdf/ENRI2011.pdf

 • Sipos Flórián:
  Az újralátogatott római múlt: Identitások konstrukciója Ióannés Kanabutzés halikarnassosi Dionysiosról írott értekezésében. In: M. Nagy Ilona et al. (szerk.): Xenia: Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére (Agatha; XXIV.). Debrecen: Debrecen University Press, 2010, 355-366. ISBN 978 963 318 077 8; magyar;

 • Sipos Flórián:
  Utószó. In: Németh György (szerk.): Apollodóros: Vádbeszéd Neaira ellen: egy athéni örömlány kalandos élete. Ford. Németh György, Kató Péter és Sipos Flórián. Szeged: Lectum, 2007, 65-95. ISBN 978 963 9640 08 5; magyar;

 • Sipos Flórián:
  On the Epitaph of Appianos. In: György Németh, Ioan Piso (eds.) Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque. Papers of the 4th Hungarian Epigraphic, Roundtable 1st Romanian-Hungarian Epigraphic Roundtable. Sarmizegetusa, Octob. Debrecen: Department of Ancient History, 2004, 115-138. ISBN 963 472 867 7, ISSN 1417-1706; angol, görög;

 • Smid Mónika:
  Magyar tulajdonnevek latin és anyanyelvi formái Rogerius Carmen miserabile című művében. In: In: Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, szerk.: Takács Levente. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 109-118. ISBN 978 963 473 265; magyar;

 • Smid Mónika - Nagy Márta-Szalai Krisztina-Pataricza Dóra:
  A legfontosabb római erények szemantikai, kulturális és vizuális jellemzői. In: Gesztelyi Tamás – Varga Teréz (szerk.): Római polgárok és uralkodók képi üzenetei. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 39-53. 978 963 473 137 5; magyar;

 • Staudt Alexandra:
  Periodicitás és rekurzió a spontán beszédben. Újraindítások, mint megakadásjelenségek a HuComTech sponánbeszéd-korpuszban. In: Hunyadi László: Rekurzió a nyelvben: Prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 140-155. ISBN 978-963-9902-82-4; magyar;

 • Staudt Alexandra - Pápay Kinga:
  The Annotation of the HuComTech Audio Corpus in Practice – Observations and Questions Arising. In: Argumentum 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 313-329. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/works/StaudtA_PapayK.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24