Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (577)

 • Szekrényes István:
  ProsoTool, a method for automatic annotation of fundamental frequency. In: Baranyi Peter (szerk.): 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). New York: IEEE, 2015, 186-208. ISBN 978-1-4673-8129-1; angol;

 • Szekrényes István - Kovács György:
  Classification of Formal and Informal Dialogues Based on Turn-Taking and Intonation Using Deep Neural Networks. In: Speech and Computer: 19th International Conference. Cham: Springer International Publishing, 2017, 233-243. ISBN:978-963-318-564-3; angol;

 • Szilágyi-Varga Zsuzsa:
  A romániai Kisbábony helynevei. In: Magyar Nyelvjárások, 2015/53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 157-187 . 0541-9298; magyar;

 • Szilágyi-Varga Zsuzsa:
  Kisbábony. Egy aprófalu belterületi helynevei és mentális településmorfológiája. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 13.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 171-192. 1417 - 958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/13/08szilagyizs.pdf

 • Szilágyi-Varga Zsuzsa:
  Kiss Kálmán, Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. In: Magyar Nyelvjárások 53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 266-268. 0541-9298 ; magyyar;
  http://http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/mnyj53.pdf

 • Szoboszlai Helga:
  Implicit argumentumok és előfordulási lehetőségeik magyar német kontrasztív összehasonlításban. In: Juvenalia I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 249-262. -; magyar;

 • Szoboszlai Helga:
  Implicit argumentumok és előfordulási lehetőségeik magyar német kontrasztív összehasonlításban. In: Juvenalia, 2006/1. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 249-262. -; magyar;

 • Szőke Melinda:
  A hiteleshelyi oklevelek helynévi szórványainak nyelvészeti hasznosíthatóságáról. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4., 2009/. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2009, 149-62. ISBN 978-963-473-258-7; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/ht4.php

 • Szőke Melinda:
  A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 5, 2010/. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 95-103. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/ht5.php

 • Szőke Melinda:
  Regestrum Varadinense (1208-1235). In: Magyar Nyelvjárások 47, 2009/. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 244-250. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/47/index.php

 • Szőke Melinda:
  Régi helyneveink latinizálása. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai, 2008. Budapest: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008, 267-71. ISBN 978 963 9808 12 6; magyar;

 • Szőke Melinda:
  A garamszentbenedeki apátság alapítólevelében szereplő szórványok nyelvi alkata és szövegbeli helyzete. In: Juvenilia I. Debrecenei bölcsész diákkörösök antológiája, 2006. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006, 263-74. ISBN 963 473 021 3; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia1.pdf

 • Szőke Melinda:
  Régi helyneveink latinizálása. In: Juvenilia II. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája, 2008. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 282-86. ISBN 978 963 473 264 8; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia2.pdf

 • Szőke Melinda:
  A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének kronológiai rétegei. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2011/6. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 59-65. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://epa.oszk.hu/01800/01865/00002/pdf/helynevtort_t_EPA01865_2011_6.pdf

 • Szőke Melinda:
  Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében.. In: Magyar Nyelvjárások 49. 2011. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 55-74. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/49/index.php

 • Szőke Melinda:
  Talmach birtok leírása a garamszentbenedeki oklevélben. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 8. 2012. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 49-60. ISSN 1789-0128; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/ht/ht8.php

 • Szőke Melinda:
  Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet.. In: Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2012, 23-30. ISBN 978-963-306-160-2; magyar;

 • Szűcs Péter:
  A fókuszemelésről új adatok tükrében. In: Lingdok 12: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, JATE Press, 2013, 257-278. 1587-3226; magyar;
  http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek_files/LingDok12.pdf

 • Szűcs Péter:
  A magyar „operátoremelés” mint prolepszis. In: Lingdok 13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2014, 185-204. n/a; magyar;
  http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_konfkotetek_files/lingdok13.pdf

 • Szűcs Péter:
  On English Topicalization and Left-dislocation from an information-structural perspective. In: Proceedings of the Third Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Budapest: Pázmány Péter Catholic University, 2014, 114-127. 978-963-308-054-2; angol;
  http://cecils.btk.ppke.hu/wp-content/uploads/2014/12/Szucs_Peter_On-English-Topicalization-and-Left-Dislocation.pdf

 • Szűcs Péter:
  Information structure and the English left periphery. In: Proceedings of the LFG14 Conference. Stanford: CSLI Publications, 2014, 545-565. n/a; angol;
  http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/19/papers/lfg14.pdf

 • Szűcs Péter:
  On pronouns in Hungarian complex sentences. In: Argumentum, 2015/11. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2015, 292-313. 1787-3606; magyar;
  http://argumentum.unideb.hu/2015-anyagok/szucsp.pdf

 • Szűcs Péter:
  „Balra kihelyezések” a magyarban. In: Lingdok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2017, 81-101. 2416-0601; magyar;
  http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek_files/lingdok16.pdf

 • Takács Orsolya:
  A személyközi kommunikáció multimodalitását vizsgáló kísérletsorozat eredményeiről. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 291-312. ISSN 1787-3606 ; magyar;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/works/TakacsO.pdf

 • Takács Orsolya:
  Conrad Aiken: Csendes hó, titkos hó. In: Szkholion, 2008/2. Debrecen: DE BTK HÖK, 2008, 6-21. ISSN 1785-0479; magyar;
  http://www.szkholion.unideb.hu/vol.php?id=2008_2

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24