Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (549)

 • Tillinger Gábor:
  Rose-Marie Huuva és Simon Marainen verse. In: Magyar Napló, 2010/8. Budapest: Magyar Írószövetség, 2010, 55. ISSN 0865291-0; számi-magyar;

 • Tillinger Gábor:
  Galina Butirjeva, Nyina Obrezkova, Aljona Jelcova és Anzselika Jelfimova versei. In: Magyar Napló, 2008/7. Budapest: Magyar Írószövetség, 2008, 56-57. ISSN 0865291 0; komi-magyar;

 • Tillinger Gábor:
  Rose-Marie Huuva, Thomas Marainen, Inghilda Tapio és Simon Marainen versei. In: Magyar Napló, 2008/7. Budapest: Magyar Írószövetség, 2008, 67-68. ISSN 0865291 0; számi-magyar;

 • Tillinger Gábor:
  Kati-Claudia Fofonoff versei. In: Magyar Napló, 2006/9. Budapest: Magyar Írószövetség, 2006, 53. ISSN 0865291 0; számi-magyar;

 • Tillinger Gábor:
  Tomas Tranströmer: A nagy talány. Budapest: Napkút Kiadó, 2012, 92 oldal. ISBN 978 963 263 247 6; svéd-magyar;
  http://napkut.hu/konyvek/2012/a_nagy_talany/a_nagy_talany.htm

 • Tillinger Gábor:
  Langues, dialectes et patois – Problèmes de terminologie dialectologique : Réflexions sur la situation géolinguistique en France et la terminologie française. In: Argumentum 9, 2013. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 1-18. ISSN 1787-3606; francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2013-anyagok/tillinger.pdf

 • Toma Kornélia:
  Ne szerénykedjünk! (A feltételes mód helyes használatáról). In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2000/19. Sárospatak: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, 2000, 25-29. 9637299335/0230043517; magyar;

 • Toma Kornélia:
  Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program az 1. osztályos tankönyvek tükrében (Egy tankönyv-módszertani konferencia margójára). In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 1999/18. Sárospatak: Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, 1999, 121-133. 9637299300/0230043517; magyar;

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Földrajzi viszonyok és égtájmegnevezések a lappban. In: Folia Uralica Debreceniensia 17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 167-181. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/fud/fud17.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  A lapp égtájnevek kialakulásának kérdéséhez. In: Folia Uralica Debreceniensia 16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 121-133. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/08658.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Tamotsu Koizumi: Eesti keele sissejuhtus. In: Folia Uralica Debreceniensia 16. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 173-176. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://www.mek.oszk.hu/08600/08658/08658.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Tõnu Seilenthal–Anu Nurk: Ungari–eesti sõnaraamat – Magyar–észt szótár. In: Folia Uralica Debreceniensia 17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 234-243. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/finnugor/fud/fud17.pdf

 • Tóth Máté:
  Das Problem der Abgrenzung der Metonymie von der Metapher. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2011/21.1. Münster: Nodus Publikationen, 2011, 25-53. ISSN 1218-5736; német;
  http://www.sugl.eu

 • Tóth Máté:
  Helge Skirl: Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens. Emergente konzeptuelle Merkmale an der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik . In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2011/21.1. Münster: Nodus Publikationen, 2011, 102-107. ISSN 1218-5736; német;
  http://www.sugl.eu

 • Tóth Teodóra:
  Ragadványnevek a Beregszászi járás Gut községében. In: Kárpátika, 2008/2. Ungvár: Grazhda Kiadó, 2008, 70-78. 978-966-8924-70-5; magyar;

 • Tóth Teodóra:
  Tiszteletadási formák Illyés Gyula két drámájában. In: Közoktatás, 2008/1-2. Ungvár: PoliPrint, 2008, 26. ; magyar;
  http://kmpsz.uz.ua/images/kozoktatas/kozoktatas_2008_1-2.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Betekintés Gut község utónévvilágába. In: Kárpátika, 2009/1. Ungvár: Líra, 2009, 59-66. 978-966-2195-51-4; magyar;

 • Tóth Teodóra:
  Ragadványnevek az iskolában. In: Közoktatás, 2009/1-2. Ungvár: PoliPrint, 2009, 21-23. ; magyar;
  http://www.kmpsz.uz.ua/images/kozoktatas/kozoktatas_2009_1_2.pdf

 • Tóth Andrea:
  Relations sémantiques en traduction automatique : degrés d’inclusion et limites d’application. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 227-239. ISSN 1787-3606; francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/TothA.pdf

 • Tóth Máté:
  Kognitive und sprachliche Aspekte in der Interpretation von Grenzfällen zwischen Metapher und Metonymie. In: Iványi Zsuzsanna - Pethő Gergely: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft., 2011, 351-361. ISBN 978-963-08-3047-8; Német;

 • Tóth Anikó Nikolett:
  A lapp égtájnevek rendszere. In: Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája, 2011. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 373-386. 978 963 318 128 7; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia4.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett - Maticsák Sándor:
  Bilingual Finno-Ugric Dictionaries in Hungary. In: Fábián Zsuzsanna: Hungarian Lexicography 1. Bilingual Dictionaries. Lexikogfráfiai Füzetek 5. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, 227-254. 948 963 05 9179 9; angol;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/adatok/maticsak/pdf/021-FgrDict-Lexfuz.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Az égtájmegnevezések szemantikai vizsgálata a finnben és az észtben. In: Folia Uralica Debreceniensia 18. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 155-164. 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud18.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Egyetemről egyetemre – egy nemzetközi diákkonferencia tapasztalatai Göttingenből. In: Finnugor Világ, XVI/2. Érd: Waldberg. Bt., 2011, 39-41. -; magyar;

 • Tóth Andrea:
  A fordító jelenléte: ideológia és fordítás. In: VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia konferencia kötete. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013, 195-205. ISBN 978-963-9074-59-0; magyar;
  http://www.nytud.hu/alknyelvdok13/proceedings13/ANyD7-Toth-Andrea.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22