Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (549)

 • Tóth Teodóra:
  Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). In: Magyar Nyelvjárások, 2010/48. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 267-272. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/48/15ism-baba-toth.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Dercen: egy nyelvjárássziget helynévrendszertani sajátosságai. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2013/9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 101-114. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/9/08tothteodora.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Barkaszó helynevei. In: Magyar Nyelvjárások, L. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 149-171. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/50/mnyj50.pdf

 • Tóth Ágoston - Csernyi Gábor:
  Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban. In: MSZNY 2011: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 354-358. ISBN 978-963-306-121-3; magyar;
  http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011/images/stories/kepek/mszny2011_press_nc_b5.pdf

 • Tóth Máté:
  Walther Kindt: Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik. Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte. In: Argumentum 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 67-72. ISSN 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu/2012-anyagok/tothm.pdf

 • Tóth Máté:
  Gisa Rauh: Syntaktische Kategorien. Ihre Identifikation und Beschreibung in linguistischen Theorien. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2012/22-2. Münster: Nodus Punlikationen, 2012, 218-225. ISSN 1218-5736; német;

 • Tóth Máté:
  Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface.. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2013/23-2. Münster: Nodus Punlikationen, 2013, 223-231. 1218-5736; angol;

 • Tóth Andrea:
  Non-prise en charge et évidentialité à travers les langues: le cas du conditionnel épistémique. In: Verbum Analecta Neolatina, 14/1-2. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013, 303-311. 1585-079X; francia;
  http://www.verbum-analectaneolatina.hu/pdf/14-1-2-23.pdf

 • Tóth Máté:
  Egy esemény-metonímia vizsgálata kontrasztív adatok tükrében. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014, 146-152. 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2; magyar;

 • Tóth Máté:
  Csatár, Peter: Data Structure in Cognitive Metaphor Research. In: Debreceni Szemle 2014/4. Debrecen: „Debreceni Szemle” Alapítvány, 2014, 394-397. 1218-022X; magyar;

 • Tóth Máté:
  EREIGNIS-Metonymien im Licht kontrastiver Daten. In: Tamás Kispál, Judit Szabó (szerk.) Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik: Symposium ungarischer Nachwuchsgermanisten. Berlin: Peter Lang, 2015, 55-68. 978-3-631-65941-0; német;

 • Tóth Máté:
  Preliminaries to a content-based classification of metonymy. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2015/25-2. Münster: Nodus Publikationen, 2015, 119-150. 2365-8584; angol;

 • Tóth Máté:
  Farbige Düfte: Metonymie und verbale Synästhesie. In: Argumentum 2016/12. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 152-170. 1787-3606; német;

 • Vacsi Anna:
  Cross-cultural and Situational Variation in Request Behaviour: Request Strategies in American English and Hungarian. In: Argumentum, 2011/7 . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2011, 95-106. HU ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/VacsiA.pdf

 • Várhegyi László Tibor:
  „Pompeji tüzei”: a történelem találkozása a fikcióval. In: KLIÓ 2011/2.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2011., 18-20. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio112/klio018.pdf

 • Várhegyi László Tibor:
  Róma, avagy hogyan lehet szakszerűen ismeretet terjeszteni Caesar koráról egy filmsorozattal. In: KLIÓ 2007/3.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2007., 94-98. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio073/klio094.htm

 • Várhegyi László:
  Kutyák, szőlőtőkék és a bor feltalálása. In: KLIÓ, 2014/1.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2014, 35-36. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio141/klio035

 • Varhegyi Nikolett:
  Magyar anyanyelvű tanulók kérési stratégiái angol nyelven. In: Argumentum, 2017. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 112-125. HU ISSN 1787-3606; magyar;

 • Várhegyi Nikolett:
  Katalin Szili, Judit Bándli & Orsolya Maróti: Pragmatics in Practice. Empirical Studies in the Hungarian Language. In: Argumentum, 2017. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 103-107. HU ISSN 1787-3606; angol;

 • Verécze Viktória:
  Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti alapokon. In: Szkholion, 2011/tavasz. Debrecen: Szatai Attila (DE-BTK HÖK, elnök), 2011, 92-99. HU ISSN 1785 − 0479; magyar;
  http://www.szkholion.unideb.hu/legujabb/2011tavasz/2011_1.pdf

 • Verécze Viktória:
  Hogyan tanulják meg a babák a szavakat? Szótagok és szójelentések. In: Nyelv és Tudomány. –: –, 2011, –. –; magyar;
  http://www.nyest.hu/hirek/szotagok-es-szojelentesek

 • Verécze Viktória:
  Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Szemantika fejezet középiskolásoknak). In: Pete László (szerk.): Juvenilia IV. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 429-441. 978 963 318 128 7; magyar;

 • Verécze Viktória:
  Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Egy új középiskolai tankönyv szemantika fejezete). In: XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szombathely: -, 2011, 395-400. -; magyar;
  http://www.kjf.hu/manye/2011_szombathely/kotet/52_verecze.pdf

 • Verécze Viktória:
  Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk., Elmélet és empíria a szociolingvisztikában.. In: Magyar Nyelvjárások 2013/51. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 181-185. 0541-9298; magyar;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22