Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Tóth Teodóra:
  Ragadványnevek az iskolában. In: Közoktatás, 2009/1-2. Ungvár: PoliPrint, 2009, 21-23. ; magyar;
  http://www.kmpsz.uz.ua/images/kozoktatas/kozoktatas_2009_1_2.pdf

 • Tóth Andrea:
  Relations sémantiques en traduction automatique : degrés d’inclusion et limites d’application. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 227-239. ISSN 1787-3606; francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/TothA.pdf

 • Tóth Máté:
  Kognitive und sprachliche Aspekte in der Interpretation von Grenzfällen zwischen Metapher und Metonymie. In: Iványi Zsuzsanna - Pethő Gergely: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft., 2011, 351-361. ISBN 978-963-08-3047-8; Német;

 • Tóth Anikó Nikolett:
  A lapp égtájnevek rendszere. In: Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája, 2011. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 373-386. 978 963 318 128 7; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia4.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett - Maticsák Sándor:
  Bilingual Finno-Ugric Dictionaries in Hungary. In: Fábián Zsuzsanna: Hungarian Lexicography 1. Bilingual Dictionaries. Lexikogfráfiai Füzetek 5. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, 227-254. 948 963 05 9179 9; angol;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/adatok/maticsak/pdf/021-FgrDict-Lexfuz.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Az égtájmegnevezések szemantikai vizsgálata a finnben és az észtben. In: Folia Uralica Debreceniensia 18. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 155-164. 0239-1953; magyar;
  http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud18.pdf

 • Tóth Anikó Nikolett:
  Egyetemről egyetemre – egy nemzetközi diákkonferencia tapasztalatai Göttingenből. In: Finnugor Világ, XVI/2. Érd: Waldberg. Bt., 2011, 39-41. -; magyar;

 • Tóth Andrea:
  A fordító jelenléte: ideológia és fordítás. In: VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia konferencia kötete. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013, 195-205. ISBN 978-963-9074-59-0; magyar;
  http://www.nytud.hu/alknyelvdok13/proceedings13/ANyD7-Toth-Andrea.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. (Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere). In: Magyar Nyelvjárások, 2010/48. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 267-272. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/48/15ism-baba-toth.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Dercen: egy nyelvjárássziget helynévrendszertani sajátosságai. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2013/9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 101-114. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/9/08tothteodora.pdf

 • Tóth Teodóra:
  Barkaszó helynevei. In: Magyar Nyelvjárások, L. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 149-171. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/50/mnyj50.pdf

 • Tóth Ágoston - Csernyi Gábor:
  Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban. In: MSZNY 2011: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 354-358. ISBN 978-963-306-121-3; magyar;
  http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011/images/stories/kepek/mszny2011_press_nc_b5.pdf

 • Tóth Máté:
  Walther Kindt: Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik. Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte. In: Argumentum 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 67-72. ISSN 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu/2012-anyagok/tothm.pdf

 • Tóth Máté:
  Gisa Rauh: Syntaktische Kategorien. Ihre Identifikation und Beschreibung in linguistischen Theorien. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2012/22-2. Münster: Nodus Punlikationen, 2012, 218-225. ISSN 1218-5736; német;

 • Tóth Máté:
  Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface.. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2013/23-2. Münster: Nodus Punlikationen, 2013, 223-231. 1218-5736; angol;

 • Tóth Andrea:
  Non-prise en charge et évidentialité à travers les langues: le cas du conditionnel épistémique. In: Verbum Analecta Neolatina, 14/1-2. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013, 303-311. 1585-079X; francia;
  http://www.verbum-analectaneolatina.hu/pdf/14-1-2-23.pdf

 • Tóth Máté:
  Egy esemény-metonímia vizsgálata kontrasztív adatok tükrében. In: Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II.: XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014, 146-152. 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2; magyar;

 • Tóth Máté:
  Csatár, Peter: Data Structure in Cognitive Metaphor Research. In: Debreceni Szemle 2014/4. Debrecen: „Debreceni Szemle” Alapítvány, 2014, 394-397. 1218-022X; magyar;

 • Tóth Máté:
  EREIGNIS-Metonymien im Licht kontrastiver Daten. In: Tamás Kispál, Judit Szabó (szerk.) Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik: Symposium ungarischer Nachwuchsgermanisten. Berlin: Peter Lang, 2015, 55-68. 978-3-631-65941-0; német;

 • Tóth Máté:
  Preliminaries to a content-based classification of metonymy. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2015/25-2. Münster: Nodus Publikationen, 2015, 119-150. 2365-8584; angol;

 • Tóth Máté:
  Farbige Düfte: Metonymie und verbale Synästhesie. In: Argumentum 2016/12. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 152-170. 1787-3606; német;

 • Vacsi Anna:
  Cross-cultural and Situational Variation in Request Behaviour: Request Strategies in American English and Hungarian. In: Argumentum, 2011/7 . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2011, 95-106. HU ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/VacsiA.pdf

 • Várhegyi László Tibor:
  „Pompeji tüzei”: a történelem találkozása a fikcióval. In: KLIÓ 2011/2.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2011., 18-20. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio112/klio018.pdf

 • Várhegyi László Tibor:
  Róma, avagy hogyan lehet szakszerűen ismeretet terjeszteni Caesar koráról egy filmsorozattal. In: KLIÓ 2007/3.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2007., 94-98. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio073/klio094.htm

 • Várhegyi László:
  Kutyák, szőlőtőkék és a bor feltalálása. In: KLIÓ, 2014/1.. Debrecen: KLIÓ Alapítvány, 2014, 35-36. 1216-2965; magyar;
  http://www.c3.hu/~klio/klio141/klio035

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24