Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Bihari Judit:
  Grundlagen der Pragma-Dialektik (Teil 1). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2012/ 22.1. Münster: Nodus Publikationen, 2012, 55-65. ISSN 1218-5736; német;

 • Bihari Judit:
  Grundlagen der Pragma-Dialektik (Teil 2). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2012/ 22.2. Münster: Nodus Publikationen, 2012, 123-135. ISSN 1218-5736; német;

 • Bihari Judit:
  Approaches to the notion of grammaticalization. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Münster: Nodus Publikationen, 2015, 191-208. ISSN 2365-8584; angol;

 • Bihari Judit:
  Kertész, András & Rákosi, Csilla (eds.): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. In: Argumentum. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 37-41. ISSN 1787-3606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2015-anyagok/biharij.pdf

 • Bódi Beatrix Babett:
  Acteurs et actants dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. In: Argumentum, 2016/12. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 191-200. ISSN 1787-3606; francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2016-anyagok/bodib.pdf

 • Bódog Alexa - Háden Gábor, Jakab Zoltán, Palatinus Zsolt:
  Language, ecological structure, and across-population sharing. In: Behavioral and Brain Sciences, 2005, 28.. Cambridge: Cambridge Journals, 2005, 490-491. ISSN: 0140-525X; angol;

 • Bódog Alexa:
  Jelzések és jelhasználat a relevanciaelméletben: evolúciós kitekintések.. In: szerk.: Kubinyi Enikő – Miklósi Ádám: Megismerésünk korlátai.. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006, 196-207.. ISBN: 9789639610408; magyar;

 • Bódog Alexa:
  A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában.. In: Argumentum 4.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 22-51.. ISSN 1787-3606; magyar;

 • Bódog Alexa:
  Kitekintés: a rekurzió és a társalgás kapcsolatáról.. In: szerk: Hunyadi László, Rekurzió a nyelvben: prozódiai megközelítés. Budapest: Tinta Kiadó, 2011, 189-203.. ISBN: 978-963-9902-82-4; magyar;

 • Bódog Alexa - Abuczki Ágnes - Németh T. Enikő:
  A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 240-251. 978-963-306-121-3; magyar;
  http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/mszny2011/index.php/konferenciakotet

 • Borbély Anikó - Staudt Alexandra:
  A HuComTech-korpusz audioannotálásának szabályrendszere. In: Bódog Alexa (szerk.): Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai. IKUT-zárókötet.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 25-33.. ISBN 978-963-318-187-4; magyar;

 • Borbély Anikó - Staudt Alexandra:
  A HuComTech- korpusz audióannotálásának szabályrendszere. In: Bódog, A. (szerk.): Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai. IKUT-zárókötet. . Debrecen. : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011., 25–33.. ISBN 978-963-318-187-4; magyar;

 • Boros Katalin:
  Fordítás és forrás viszonya a Horvát-kódexben. In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 8. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2009, 7–26. ISSN 1587-3226; magyar;
  http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/

 • Boros Katalin:
  Assumptio Beatae Mariae – Mely égi seregekkel találkozott Mária, amíg el nem érte Krisztusnak a székét? A történet szöveghagyományozódásának jellemzői a Horvát-kódexben. In: Plaustrum seculi VI. Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2008. április 19-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. http://sermones.elte.hu/?az=360tan_plaus_000: ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2008, 1–17. -; magyar;
  http://sermones.elte.hu/page/368tan_plaus_bkata.pdf

 • Boros Katalin:
  A szöveghagyományozódás kérdései a Horvát-kódexben. In: Magyar Nyelvjárások, 2008/46. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 125–134. ISSN 0541-9298 (nyomtatott) ISSN 1588-7162 (online; magyar;
  http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/46/index.php

 • Boros Katalin:
  A Horvát-kódex regulájának forrásaihoz. In: Takács Levente (szerk.): SPECULUM. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Debrecen: -, 2009, 5–18. ISBN 978-963-473-265-5; magyar;

 • Boros Katalin:
  A Horvát-kódex mondatnyi terjedelmű latin szövegdarabjai. In: Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai. Budapest–Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007, 323–330. ISBN 978-963-87595-0-4 ö ISBN 978-963-87595-2-8; magyar;
  http://mek.niif.hu/05100/05146/pdf/hunkong2006_2.pdf

 • Boros Katalin:
  Nyelvi változatok és változások az irgalmas samaritánus példázatának régi fordításában. In: Magyar Nyelv, 2006/102. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2006, 195–198. ISSN 0025–0228 (nyomtatott) HU I; magyar;
  http://www.c3.hu/~magyarnyelv/06-2/tartalom06-2.htm

 • Boros Katalin:
  Mária-elnevezések a Horvát-kódexben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013, 15–28. ISBN 978-606-8145-45-7; magyar;

 • Bűdi Regina:
  A finn helyesírás fejlődése a XVI–XVII. században. In: Folia Uralica Debreceniensia 2013/20.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 37-48. ISSN 0239-1953; magyar;

 • Bűdi Regina:
  Anni Jääskeläinen: Todisteena äänen kuva. Suomen kielen imitatiivikonstruktiot . In: Folia Uralica Debreceniensia 2013/20.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 335–337. . ISSN 0239-1953; magyar;

 • Buzgó Anita:
  Az idegen eredetű keresztnevek adaptációja a finnben. In: Argumentum 2013/9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 48-55. 1787-3606; magyar;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2013-anyagok/buzgoa.pdf

 • Buzgó Anita - Maticsák Sándor:
  A finn személynevek történeti rétegei. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és személynevek 2013. Szombathely: Savaria University Press, 2013, 95-108. 978-615-5251-21-4; magyar;

 • Buzgó Anita:
  Tornio keresztnévadási szokásai a XIX. század második felében. In: Folia Uralica Debreceniensia 2013/20. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 23-36. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/fud20.pdf

 • Buzgó Anita:
  Riitta Rajasuu: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725-1744 ja 1825-1844 syntyneiden kastenimet. In: Folia Uralica Debreceniensia 2013/20. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 337-341. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/fud20.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24