Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (549)

 • Buzgó Anita:
  19. századi családnevek vizsgálata egy kétnyelvű városban. In: Folia Uralica Debreceniensia 2014/21. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 3-12. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud21/fud21.pdf

 • Buzgó Anita:
  Pirjo Mikkonen: „Otti oikean sukunimen”. Vuosina 1950-1921 otettujen sukunimien taustat.. In: Folia Uralica Debreceniensia 2014/21. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 270-273. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud21/fud21.pdf

 • Buzgó Anita:
  A finn személynévrendszer kialakulása. In: Élet és Tudomány 2014/36.. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2014, 1126-1128. 0013-6077; magyar;

 • Csatár Péter - Majoros Krisztián:
  Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez. In: Iványi Zsuzsanna, Pethı Gergely (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft, 2011, 281-298. 978 963 08 3047 8; magyar;

 • Csernyi Gábor:
  Named entities and their treatment in a computational linguistic implementation. In: B.A.S. (British and American Studies) 2012. Temesvár: Timisoara University Press, 2012, 287-296. ISSN 1224-3086; angol;

 • Dancs Ágnes:
  Intertextualité, motivation et fonction esthétique Une étude comparative des textes du 12 e , du 13 e et du 14 e siècles de la légende de Saint Alexis . In: Argumentum. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 12-18.. ISSN 1787-3606; Francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2007-anyagok/DancsA.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2010/5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 155-167. 1789-0128; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Névrendszerek modellalapú vizsgálata. In: Juvenilia. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 81-94. 978 963 473 375 1; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Egy lehetséges módszer a helynevek területi különbségeinek igazolására. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2011/6. . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 151-163. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/6/09ditroie.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Helynevek területi differenciáltsága. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2012/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 29-38. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/7/04ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 111-121. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/8/07ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Nyelvi érintkezések hatása a helynévmintákra – vendvidéki esettanulmány. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2013/9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 89-101. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/9/07ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  P. LAKATOS ILONA – SEBESTYÉN ZSOLT szerk.: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. In: Névtani Értesítő 2011/33. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2011, 309-313. ISSN 0139-2190 ; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Territorial differentiation of toponymic systems. In: Els noms en la vida quotidiana. Actes del del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Cičncies Onomŕstiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Department de Cultura, 2014, 1083-1090. 978-84-393-9162-3; angol;
  http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/112.pdf

 • Ditrói Eszter:
  A migráció hatása a helynévmintákra. In: Magyar Nyelvjárások 2013/51. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 111-128. 1588-7162; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/51/index.php

 • Ditrói Eszter:
  A helynévrendszerek területi differenciáltságának statisztikai alapú megközelítése. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: Nyelvelmélet és dialektológia 3Szerkesztette:É. Kiss Katalin,Hegedűs AttilaésPintér LillaPPKE BTKElm, 2015, 58-80. 978-963-308-244-7; magyar;

 • Dobis Tibor:
  Musik und Popularität. Aspekte zu einer Kulturgeschichte zwischen 1500 und heute. In: Werkstatt, 2013/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 96-98. 2061-8999; német;
  http://werkstatt.unideb.hu/

 • Dobis Tibor:
  Az erőszak reprezentációi. In: Debreceni Szemle, 2015/3. Debrecen: Debreceni Szemle Alapítvány, 2015, 308-311. 1218-022X; magyar;
  http://szemle.unideb.hu/wordpress/

 • E. Nagy Katalin - Katona Csilla:
  Hajdúböszörmény helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei 1.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 98-253. ISBN978-963-318-502-5/ISSN1417-958X; magyar;

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh:
  A Study of Developmental Dyslexia in Middle School Foreign Language Learners in Iran. In: Argumentum, 7 . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 159-169. HU ISSN 1787-3606; English;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/ebg.pdf

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Szekrényes Istvan:
  Topic Change Detection Based on Prosodic Cues in Unimodal Setting. In: Proc. of IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). Kosice, Slovakia: IEEE, 2012, 527-530. ISBN: 978-1-4673-5187-4; English;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422037&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422037

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Abuczki Ágnes:
  An Overview of Multimodal Corpora, Annotation Tools and Schemes. In: Argumentum: 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 86-98. HU ISSN:1787-3606; English;
  http://argumentum.unideb.hu/2013-anyagok/kulonszam/01_abuczkia_esfandiari_baiat.pdf

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Coler, M - Pullen, M - Tienkouw, S - Hunyadi, L:
  Multimodal Analysis of “well” as a Discourse Marker in Conversation: A Pilot Study. In: Proc. of IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). Budapest, Hungary: IEEE, 2013, 283-288. ISBN: 978-1-4799-1543-9; English;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6719257&queryText%3DMultimodal+Analysis+of+%E2%80%9Cwell%E2%80%9D+as+a+Discourse+Marker+in+Conversation%3A+A+Pilot+Study

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Szekrényes István:
  Topic change detection based on prosodic cues in unimodal setting. In: IEEE (szerk.) 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2012, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2012, 527-530. ISBN:978-1-4673-5187-4, 978-1-4673-5186-7, 978-1-4; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422037&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422037

 • Fehér Krisztina:
  Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). In: Magyar Nyelvjárások, 2004 (=42. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2004, 5-32. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-paradigm.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22