Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • Buzgó Anita:
  Sonja Gehring – Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. In: Folia Uralica Debreceniensia 2013/20. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 354-357. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/fud20.pdf

 • Buzgó Anita:
  Jakab László: Magyar–finn szótár. Unkarilais–suomalainen sanakirja.. In: Nyelvtudományi Közlemények 2013/109. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013, 499-503. 0029-6791; magyar;

 • Buzgó Anita - Takács Judit:
  A magyar családnévkutatás legújabb eredményei. In: Nyelvtudományi Közlemények 2013/109. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013, 504-508. 0029-6791; magyar;

 • Buzgó Anita:
  19. századi családnevek vizsgálata egy kétnyelvű városban. In: Folia Uralica Debreceniensia 2014/21. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 3-12. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud21/fud21.pdf

 • Buzgó Anita:
  Pirjo Mikkonen: „Otti oikean sukunimen”. Vuosina 1950-1921 otettujen sukunimien taustat.. In: Folia Uralica Debreceniensia 2014/21. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 270-273. 0239-1953; magyar;
  http://http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud21/fud21.pdf

 • Buzgó Anita:
  A finn személynévrendszer kialakulása. In: Élet és Tudomány 2014/36.. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2014, 1126-1128. 0013-6077; magyar;

 • Csatár Péter - Majoros Krisztián:
  Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez. In: Iványi Zsuzsanna, Pethı Gergely (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft, 2011, 281-298. 978 963 08 3047 8; magyar;

 • Csernyi Gábor:
  Named entities and their treatment in a computational linguistic implementation. In: B.A.S. (British and American Studies) 2012. Temesvár: Timisoara University Press, 2012, 287-296. ISSN 1224-3086; angol;

 • Csűry István, István - Hunyadi László - Abuczki Ágnes - Esfandiari Ghazaleh - Földesi András - Szekrényes István:
  Elements of Electronic Information and Document Processing: An introduction to informatics (not only) for the humanities. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 139. ISBN 978-963-318-564-3; angol;

 • Dancs Ágnes:
  Intertextualité, motivation et fonction esthétique Une étude comparative des textes du 12 e , du 13 e et du 14 e siècles de la légende de Saint Alexis . In: Argumentum. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 12-18.. ISSN 1787-3606; Francia;
  http://argumentum.unideb.hu/2007-anyagok/DancsA.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. In: Helynévtörténeti Tanulmányok, 2010/5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 155-167. 1789-0128; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Névrendszerek modellalapú vizsgálata. In: Juvenilia. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 81-94. 978 963 473 375 1; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Egy lehetséges módszer a helynevek területi különbségeinek igazolására. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2011/6. . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 151-163. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/6/09ditroie.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Helynevek területi differenciáltsága. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2012/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 29-38. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/7/04ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2012/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 111-121. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/8/07ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  Nyelvi érintkezések hatása a helynévmintákra – vendvidéki esettanulmány. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2013/9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 89-101. ISSN 1417-958X; magyar;
  http://ht.unideb.hu/9/07ditroieszter.pdf

 • Ditrói Eszter:
  P. LAKATOS ILONA – SEBESTYÉN ZSOLT szerk.: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. In: Névtani Értesítő 2011/33. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2011, 309-313. ISSN 0139-2190 ; magyar;

 • Ditrói Eszter:
  Territorial differentiation of toponymic systems. In: Els noms en la vida quotidiana. Actes del del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Cičncies Onomŕstiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Department de Cultura, 2014, 1083-1090. 978-84-393-9162-3; angol;
  http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/112.pdf

 • Ditrói Eszter:
  A migráció hatása a helynévmintákra. In: Magyar Nyelvjárások 2013/51. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 111-128. 1588-7162; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/51/index.php

 • Ditrói Eszter:
  A helynévrendszerek területi differenciáltságának statisztikai alapú megközelítése. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: Nyelvelmélet és dialektológia 3Szerkesztette:É. Kiss Katalin,Hegedűs AttilaésPintér LillaPPKE BTKElm, 2015, 58-80. 978-963-308-244-7; magyar;

 • Dobis Tibor:
  Musik und Popularität. Aspekte zu einer Kulturgeschichte zwischen 1500 und heute. In: Werkstatt, 2013/8. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 96-98. 2061-8999; német;
  http://werkstatt.unideb.hu/

 • Dobis Tibor:
  Az erőszak reprezentációi. In: Debreceni Szemle, 2015/3. Debrecen: Debreceni Szemle Alapítvány, 2015, 308-311. 1218-022X; magyar;
  http://szemle.unideb.hu/wordpress/

 • E. Nagy Katalin - Katona Csilla:
  Hajdúböszörmény helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei 1.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 98-253. ISBN978-963-318-502-5/ISSN1417-958X; magyar;

 • E. Nagy Katalin:
  Bakonszeg helynevei. In: Magyar Nyelvjárások 53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 145-156. ISSN: 1588-7162 (online); magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/11.nyelvjaras-enagyk.pdf

 • E. Nagy Katalin:
  Helynév-szociológiai vizsgálatok két Hajdú-Bihar megyei településen. In: Magyar Nyelvjárások 53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 35-45. ISSN: 1588-7162 (online); magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/02.enagyk.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24