Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (549)

 • Fehér Krisztina:
  A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. In: Magyar Nyelvjárások, 2002 (= 40. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2002, 75-85. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-raglex.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. In: Magyar Nyelvjárások, 2003 (=41. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2003, 155-166. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-ragfunk.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó problémája II. In: Magyar Nyelvjárások, 2008 (= 46. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 55-70. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szo2.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. In: Arcamone, M. G., Bremer, D., De Camilli, D., Porcelli, B.: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto–4 settembre 2005. Pisa: Edizioni ETS, 2007, 495-504. ISBN 978-884672015-3; angol;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-histanth.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó problémája I. In: Magyar Nyelvjárások, 2007 (= 45. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 5-26. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szo1.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Grammatika és hangsorminta. In: Magyar Nyelvjárások, 2008 (= 46. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 21-54. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-hangsorminta.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss K., Hegedűs A.: Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2009, 85-96. ISBN 978-963-9206-71-7; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-dial-zong-has.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. In: Magyar Nyelv 2011 (= 107. évf.)/1. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Argumentum Kiadó, 2011, 72-78. ISSN 0025-0228; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-gomboczeu.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó(jelentés) ontogenezise. In: Argumentum 2011 (= 7. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 48-58. ISSN 1787-3606; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szojelentes.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Anyanyelv és közösség. In: Magyar Nyelvőr, 2011 (135. évf.)/1. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2011, 65-77. ISSN 0025-0236; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-anykoz.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. In: Magyar Nyelvjárások, 2004 (= 42. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2004, 128-136. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-hajduism.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872–1957). In: Névtani Értesítő 2004 (= 26. évf.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társ., ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Int., 2004, 73-89. ISSN 0139-2190; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-nevelm.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. In: Modern Nyelvoktatás 2011 (= 17. évf.)/2-3. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 87-100. ISSN 1219-638X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-halogramm.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A családfamodell és következményei. In: Magyar Nyelvjárások 49. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 105-128. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/49/08feherk.pdf

 • Fodor György:
  Időhatározók a mordvinban. In: Folia Uralica Debreceniensia 11.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2004, 65-73. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/02300/02360/index.phtml#

 • Fodor György:
  Debrecen, az európai finnugrisztika "fellegvára". In: Debreceni Disputa 2006/2. Debrecen: Alföldi Nyomda Zrt., 2006, 50-52. ISSN 1785-5151; magyar;
  http://http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-02.pdf

 • Fodor György:
  Aleksandr Feoktistov, Sirkka Saarinen: Mokšamordvan murteet. MSFOu 249. The Finno-Ugrian Society. Helsinki 2005. 435 l.. In: Folia Uralica Debreceniensia 13.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2006, 222–224. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/04400/04434/04434.pdf

 • Fodor György:
  Поляков О.Е., Rueter J.: Мокшень и эрзянь кяльхень фкакс-и аф фкаксшисна. Синь валлувксса. / Эрзянь ди мокшонь кельт�. In: Folia Uralica Debreceniensia 13.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2006, 224–228. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/04400/04434/04434.pdf

 • Fodor György:
  Terminológiai kérdések a Máté evangélium erza-mordvin és karjalai fordításaiban. In: Folia Uralica Debreceniensia 14.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2007, 35–45. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/06400/06456/06456.pdf

 • Fodor György:
  A kortárs finn zene poétikája. In: Debreceni Disputa 2008/9. Debrecen: Alföldi Nyomda Zrt., 2008, 50–54. ISSN 1785-5151; magyar;
  http://www.deol.hu/disputa/2008/Disputa_08-09.pdf

 • Fodor György:
  Finnországba készülőknek. In: Debreceni Egyetem Külügyi Kapcsolatok Központja Füzetek 3.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2004, 49-52. nincs; magyar;

 • Fodor György:
  Yukara – Három rövid ének. In: Zempléni Múzsa 2008/2. Sárospatak: Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, 2008, 80–85. ISSN 1585-7182; magyar;
  http://www.zemplenimuzsa.hu/08_2/yukara.htm

 • Fodor György:
  Haiku-világ, világ-haiku. In: Szkholion 2007/1. Debrecen: DE Reprográfiai Osztály, 2007, 24–31. ISSN 1785-0479; magyar;
  http://www.szkholion.unideb.hu/skhmap/bonc/fod.pdf

 • Fodor György:
  Bevezetés az ainu irodalomba. In: Zempléni Múzsa 2008/2. Sárospatak: Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, 2008, 77–79. ISSN 1585-7182; magyar;
  http://www.zemplenimuzsa.hu/08_2/fodor.htm

 • Fodor György:
  Híd a Simonyi-folyón. (Árpási Zoltán: Költő az innenső parton). In: Eső 2008/4. Szolnok: Grafiti Press Kiadó, 2008, 74–81. ISSN 1419-7987; magyar;
  http://vfek.vfmk.hu/00000158/004.html

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22