Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (584)

 • E. Nagy Katalin:
  Szentpéterszeg helynevei. In: Magyar Nyelvjárások 54. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 169-178. ISSN: 1588-7162 (online); magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/54/09nyelvjaras-nagyk.pdf

 • E. Nagy Katalin:
  Pród helyneveinek névszociológiai vizsgálata. In: Régiókutatás Szemle 1. Debrecen: DE Gazdaságtudományi Kar, 2016, 151-158. ISSN: 2559-9941; magyar;
  http://old.econ.unideb.hu/images/dokumentumok/Regiokutatas/09_E.NagyKatalin_Pr%C3%B3d_helyneveinek_n%C3%A9vszociol%C3%B3giai_vizsg%C3%A1lata.pdf

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh:
  A Study of Developmental Dyslexia in Middle School Foreign Language Learners in Iran. In: Argumentum, 7 . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 159-169. HU ISSN 1787-3606; English;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/ebg.pdf

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Szekrényes Istvan:
  Topic Change Detection Based on Prosodic Cues in Unimodal Setting. In: Proc. of IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). Kosice, Slovakia: IEEE, 2012, 527-530. ISBN: 978-1-4673-5187-4; English;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422037&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422037

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Abuczki Ágnes:
  An Overview of Multimodal Corpora, Annotation Tools and Schemes. In: Argumentum: 9. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 86-98. HU ISSN:1787-3606; English;
  http://argumentum.unideb.hu/2013-anyagok/kulonszam/01_abuczkia_esfandiari_baiat.pdf

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Coler, M - Pullen, M - Tienkouw, S - Hunyadi, L:
  Multimodal Analysis of “well” as a Discourse Marker in Conversation: A Pilot Study. In: Proc. of IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). Budapest, Hungary: IEEE, 2013, 283-288. ISBN: 978-1-4799-1543-9; English;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6719257&queryText%3DMultimodal+Analysis+of+%E2%80%9Cwell%E2%80%9D+as+a+Discourse+Marker+in+Conversation%3A+A+Pilot+Study

 • Esfandiari Baiat Ghazaleh - Szekrényes István:
  Topic change detection based on prosodic cues in unimodal setting. In: IEEE (szerk.) 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2012, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2012, 527-530. ISBN:978-1-4673-5187-4, 978-1-4673-5186-7, 978-1-4; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422037&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422037

 • Fehér Krisztina:
  Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban (A magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején). In: Magyar Nyelvjárások, 2004 (=42. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2004, 5-32. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-paradigm.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. In: Magyar Nyelvjárások, 2002 (= 40. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2002, 75-85. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-raglex.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. In: Magyar Nyelvjárások, 2003 (=41. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2003, 155-166. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-ragfunk.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó problémája II. In: Magyar Nyelvjárások, 2008 (= 46. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 55-70. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szo2.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Hungarian historical anthroponymy — within the context of language theory and the history of science. In: Arcamone, M. G., Bremer, D., De Camilli, D., Porcelli, B.: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto–4 settembre 2005. Pisa: Edizioni ETS, 2007, 495-504. ISBN 978-884672015-3; angol;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-histanth.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó problémája I. In: Magyar Nyelvjárások, 2007 (= 45. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 5-26. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szo1.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Grammatika és hangsorminta. In: Magyar Nyelvjárások, 2008 (= 46. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2008, 21-54. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-hangsorminta.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások. In: É. Kiss K., Hegedűs A.: Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2009, 85-96. ISBN 978-963-9206-71-7; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-dial-zong-has.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Gombocz Zoltán mint európai nyelvész. In: Magyar Nyelv 2011 (= 107. évf.)/1. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Argumentum Kiadó, 2011, 72-78. ISSN 0025-0228; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-gomboczeu.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A szó(jelentés) ontogenezise. In: Argumentum 2011 (= 7. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 48-58. ISSN 1787-3606; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-szojelentes.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Anyanyelv és közösség. In: Magyar Nyelvőr, 2011 (135. évf.)/1. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2011, 65-77. ISSN 0025-0236; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-anykoz.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. In: Magyar Nyelvjárások, 2004 (= 42. évf.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2004, 128-136. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-hajduism.pdf

 • Fehér Krisztina:
  Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872–1957). In: Névtani Értesítő 2004 (= 26. évf.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társ., ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Int., 2004, 73-89. ISSN 0139-2190; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-nevelm.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány. In: Modern Nyelvoktatás 2011 (= 17. évf.)/2-3. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011, 87-100. ISSN 1219-638X; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/feherk/feherk-halogramm.pdf

 • Fehér Krisztina:
  A családfamodell és következményei. In: Magyar Nyelvjárások 49. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 105-128. ISSN 0541-9298; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/49/08feherk.pdf

 • Fodor György:
  Időhatározók a mordvinban. In: Folia Uralica Debreceniensia 11.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2004, 65-73. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/02300/02360/index.phtml#

 • Fodor György:
  Debrecen, az európai finnugrisztika "fellegvára". In: Debreceni Disputa 2006/2. Debrecen: Alföldi Nyomda Zrt., 2006, 50-52. ISSN 1785-5151; magyar;
  http://http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-02.pdf

 • Fodor György:
  Aleksandr Feoktistov, Sirkka Saarinen: Mokšamordvan murteet. MSFOu 249. The Finno-Ugrian Society. Helsinki 2005. 435 l.. In: Folia Uralica Debreceniensia 13.. Debrecen: Kossuth Lajos Egyetemi Nyomda, 2006, 222–224. ISSN 0239-1953; magyar;
  http://mek.oszk.hu/04400/04434/04434.pdf

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24