Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (549)

 • Fodor György:
  Fodor György versei. In: Körkörös antológia. Békéscsaba: Körös Irodalmi Társaság, 2009, 86-94. ISBN 978-963-06-8220-6; magyar;

 • Fodor György:
  Egy szál rózsa. Géczi János-est. Helyszíni tudósítás. In: Bárka Online. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/2553-egy-szal-rozsa

 • Fodor György:
  A molnárlegény visszavág. (Tatay Sándor: Kinizsi Pál). Olvasónapló. In: BárkaOnline 2012. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/szerkesztseg/2591-kinizsi-pal

 • Fodor György:
  Irodalmi kávéház Markó Bélával. Markó Béla-est. Helyszíni tudósítás. In: BárkaOnline 2012. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/2593-a-bels-vilag-meghoditasa

 • Fodor György:
  Tükröződések. (Egy rendhagyó Villányi G. András-kötet elemzése). Olvasónapló. In: BárkaOnline 2012. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/component/content/article/44-korabbi-bejegyzesek/2631-tuekroezdesek

 • Fodor György:
  Májusi ifjak. Acsai Roland, Győrffy Ákos, Varga Zoltán Tamás-est. Helyszíni tudósítás. In: BárkaOnline 2012. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/2736-otthon-id-isten

 • Fodor György:
  Nagyban(d)i haikuk. (Nagy Bandó András: Öt-hét-öt. 575 haiku). Olvasónapló. In: BárkaOnline 2012. www: BárkaOnline, 2012, net. ISSN 1217-3053; magyar;
  http://www.barkaonline.hu/component/content/article/44-korabbi-bejegyzesek/2769-oet-het-oet

 • Fodor György:
  Elnököltünk – I. Román-Magyar Kulturális Nap. Fórum rovat. In: Gyulai Hírlap 2012.02.03.. Gyula: Gyulai Hírlap, 2012, 2. ISSN 0238-7921; magyar;

 • Földesi András:
  Nyelvművelés szótárfokon. In: Magyar Nyelvőr, 132, évfolyam, 1. szám. Budapest: Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága, 2008., 105-111. ISSN 1585-4515 ; magyar;
  http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1321/

 • Földesi András:
  Fordításelmélet, valenciaelmélet és szemantikai keretelmélet a szótárépítésben. In: Alknyelvdok. V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011, 40-50. ISBN: 978-963-9074-57-6; magyar;
  http://www.nytud.hu/alknyelvdok11/proceedings11/alknyelvdok-v-proceedings_kesz.pdf

 • Földesi András:
  Újszerű lexikográfiai megoldások három kétnyelvű tanulói szótárban. . In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. . Szeged: Grimm Kiadó, 2012, 148–158.. 9789639954670; magyar;

 • Földesi András:
  Unimodális funkcionális annotáció a HuComTech multimodális korpuszban. In: Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai. IKUT zárókötet. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 40-46. ISBN 978-963-318-187-4; magyar;

 • Földesi András:
  Frazeológiai egységek mint vonzatkeretekre épülő címszavak. In: Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva: MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014, 639-646.. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-5219-67-2 (elektronik; magyar;

 • Földesi András - Csűry, I., Hunyadi, L., Abuczki, Á., Esfandiari, G., Szekrényes, I.:
  Multimodal Data: from Communication to Annotation and vice versa. In: Informatics for the Humanities. An Introduction to Electronic Information and Document Processing. Debrecen: Debrecen University Press, 2015, 1-10. 0; angol;

 • Földesi András:
  Grammatikai kategóriák kategóriateremtő grammatikákban. In: Tavaszi Szél konferenciakötet 2014/ Spring Wind 2014. Debrecen: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2014, 488-496. ISBN 978-963-89560-7-1; magyar;
  http://www.dosz.hu/dokumentumfile/TSZ-III-kotet.pdf

 • Földesi András:
  Magyarító, nyelvvédő vagy öregítő szótár? Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015, 171-182.. HU ISSN 1788-9979; magyar;

 • Gáll Laura-Karolina:
  "Translating Humor across Cultures: Verbal Humor in Animated Films ". In: The Round Table. Partium Journal of English Studies. 2008/Vol I. Nr. 1.. Nagyvárad: Pártiumi Keresztény Egyetem, 2008, -. ISSN 1844-2021; Angol;
  http://www.theroundtable.ro

 • Gáll Laura-Karolina:
  ” ’Special Today --No Ice Cream.’Accidental Humour in International Public Notices” . In: The Round Table. Partium Journal of English Studies.. Nagyvárad: Pártiumi Keresztény Egyetem, 2010, -. ISSN 1844-2021; Angol;
  http://www.theroundtable.ro

 • Gáll Laura:
  ”Politeness Strategies in Harold Pinter’s ”The Caretaker”. In: Texts and Contexts in the English Speaking World. Oradea: Editura Universitatii, 2009, 387-399. ISSN 2067-5348 ; Angol;

 • Gesztelyi Tamás - Barna Ferenc:
  Der Sonnengot in Quadriga frontal auf Gemmen und Münzen.. In: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLIX (2013). Debrecen: Debreceni Egyetem, 2013, 31-43. 0418-453X; német;

 • Haase Zsófia:
  Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2010, 426 pp.. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 90-94. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/HaaseZs2.pdf

 • Haase Zsófia:
  Textsorten aus kontrastiver Sicht. Ein Begleitartikel zum Projekt "Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik" (dukg) . In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 59-73. ISSN 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/HaaseZs.pdf

 • Haase Zsófia:
  András Kertész & Csilla Rákosi (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Neue Ansätze zur linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt: Lang, 2008. (MetaLinguistica; Bd. 22). In: Argumentum, 2009/5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 39-43. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2009-anyagok/HaaseZs.pdf

 • Haase Zsófia - Csatár Péter:
  Koherencia és kohézió - Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján. In: Officina Textologica 16, 2011. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 57-80. ISBN 978-963-318-114-0/ISSN 1417-4057; magyar;

 • Haase Zsófia:
  Eckard Rolf: Sprachtheorien. Von Saussure bis Millikan. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2008, 269 Seiten. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2009/19.1. Münster: Nodus Publikationen, 2009, 77-83. ISSN 1218-5736; német;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22