Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (577)

 • Haase Zsófia:
  Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2010, 426 pp.. In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 90-94. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/HaaseZs2.pdf

 • Haase Zsófia:
  Textsorten aus kontrastiver Sicht. Ein Begleitartikel zum Projekt "Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik" (dukg) . In: Argumentum, 2011/7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 59-73. ISSN 1787-3606; német;
  http://argumentum.unideb.hu/2011-anyagok/HaaseZs.pdf

 • Haase Zsófia:
  András Kertész & Csilla Rákosi (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Neue Ansätze zur linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt: Lang, 2008. (MetaLinguistica; Bd. 22). In: Argumentum, 2009/5. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 39-43. ISSN 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2009-anyagok/HaaseZs.pdf

 • Haase Zsófia - Csatár Péter:
  Koherencia és kohézió - Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján. In: Officina Textologica 16, 2011. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 57-80. ISBN 978-963-318-114-0/ISSN 1417-4057; magyar;

 • Haase Zsófia:
  Eckard Rolf: Sprachtheorien. Von Saussure bis Millikan. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2008, 269 Seiten. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2009/19.1. Münster: Nodus Publikationen, 2009, 77-83. ISSN 1218-5736; német;

 • Haase Zsófia:
  Monika Schwarz: Einführung in die Kognitive Linguistik. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Francke, 2008, 298 Seiten. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2011/21.2. Münster: Nodus Publikationen, 2011, 219-225. ISSN 1218-5736; német;

 • Haase Zsófia (ford.):
  Péter Csatár: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research I-II.. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2011/21.1-21.2. Münster: Nodus Publikationen, 2011, 3-24, 109-132. ISSN 1218-5736; angol;

 • Haase Zsófia:
  A névmás mint indirekt anafora. In: Officina Textologica, 2012/17. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 116-138. ISSN 1417–4057 ISBN 978-963-318-269-7 ; magyar;

 • Haase Zsófia (ford.):
  Törvénytervezet a preimplantációs diagnosztika szabályozására. In: Michael Quante: Emberi méltóság és személyes autonómia. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 277-287. ISBN 978 963 318 277 2; magyar;

 • Haase Zsófia (ford.):
  Törvény az embrió védelmére. In: Michael Quante: Emberi méltóság és személyes autonómia. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 258-263. ISBN 978 963 318 277 2; magyar;

 • Haase Zsófia:
  Textaufbau. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 22-50. 978-963-318-310-6ö; német;

 • Haase Zsófia:
  Textsorten. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 51-86. 978-963-318-310-6ö; német;

 • Haase Zsófia:
  Das Satzäquivalent. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 804-813. 978-963-318-310-6ö; német;

 • Haase Zsófia:
  Übungsteil. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 945-949. 978-963-318-310-6ö; német;

 • Haase Zsófia:
  Übungsteil. In: Jiří Pilarský: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 1083-1085. 978-963-318-310-6ö; német;

 • Haase Zsófia:
  Indirekte pronominale Anaphern in Texten. In: Argumentum, 2014/10. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 695-716. ISSN 1787-3606; német;
  http://http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/haasezs.pdf

 • Haase Zsófia:
  Maria Averintseva-Klisch: Textkohärenz.Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2013. (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik Band 14), 100 Seiten. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2014/24.1. Münster: Nodus Publikationen - Wissenschaftlicher Verlag, 2014, 112-122. ISSN 1218-5736; német;

 • Hankusz Éva:
  Összevető helynévvizsgálatok Szatmár megye területéről. In: Magyar nyelvjárások 2015/53. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 63-76. 1588-7162; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/53/04.hankusze.pdf

 • Horváth János :
  On the Usage Profile of the Words Inflation and Deflation . In: Argumentum,2008/4. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008, 220-226. 17873606; angol;
  http://http://argumentum.unideb.hu/

 • Hunyadi László - Bertók Kornél - Németh T. Enikő - Szekrényes István - Abuczki Ágnes - Nagy Gábor - Nagy Norbert - Németi Péter:
  The Outlines of a Theory and Technology of Human-Computer Interaction as Represented in the Model of the HuComTech Project. In: Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2011, Proceedings of 2nd International Conference on Cognitive Infocommunications . Budapest: IEEE Conference Publications, 2011, 1-5. E-ISBN : 978-963-8111-78-4 Print ISBN: 978-1-4577; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=5999491&contentType=Conference+Publications

 • Hunyadi László - Szekrényes István- Borbély Anikó- Kiss Hermina:
  Annotation of spoken syntax in relation to prosody and multimodal pragmatics. In: Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2012 IEEE 3rd International Conference on. Kassa, Szlovákia: IEEE, 2013, 537 - 541. 978-1-4673-5187-4; angol;
  http://10.1109/CogInfoCom.2012.6422039

 • Hunyadi László - Hunyadi László – Földesi András – Szekrényes István – Staudt Alexandra – Kiss Hermina – Abuczki Ágnes – Bódog Alexa:
  Az ember–gép kommunikáció elméleti–technológiaimodellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai. In: Kenesei István, Prószéky Gábor és Váradi Tamás: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 273-278. 978 963 05 9308 3; magyar;

 • Hunyadi László - Bertók Kornél, Németh T. Enikő, Szekrényes István, Abuczki Ágnes, Nagy Gábor, Nagy Norbert, Németi Péter, Bódog Alexa:
  The outlines of a theory and technology of human–computer interaction as represented in the model of the HuComTech project. In: IEEE (szerk.): 2nd International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2011. New York: IEEE Computer Society Press, 2011, 249-255. ISBN-9781457718069; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5999491

 • Hunyadi László - Földesi András, Szekrényes István, Kiss Hermina, Abuczki Ágnes, Bódog Alexa:
  Az ember-gép kommunikáció elméleti-technológiai modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai. In: In: Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.: Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémia Kiadó, 2012, 265-309. ISBN-978-963-05-9308-3; magyar;

 • Hunyadi László - Szekrényes István, Borbély Anikó, Kiss Hermina:
  Annotation of spoken syntax in relation to prosody and multimodal pragmatics. In: CogInfoCom (szerk.) Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2012 IEEE 3rd International Conference on . Piscataway: IEEE, 2012, 537-541. ISBN-978-1-4673-5187-4; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422039&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422039

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24