Publikációk / Konferenciák

 


Feltöltött publikációk: (583)

 • Hunyadi László - Hunyadi László – Földesi András – Szekrényes István – Staudt Alexandra – Kiss Hermina – Abuczki Ágnes – Bódog Alexa:
  Az ember–gép kommunikáció elméleti–technológiaimodellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai. In: Kenesei István, Prószéky Gábor és Váradi Tamás: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 273-278. 978 963 05 9308 3; magyar;

 • Hunyadi László - Bertók Kornél, Németh T. Enikő, Szekrényes István, Abuczki Ágnes, Nagy Gábor, Nagy Norbert, Németi Péter, Bódog Alexa:
  The outlines of a theory and technology of human–computer interaction as represented in the model of the HuComTech project. In: IEEE (szerk.): 2nd International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2011. New York: IEEE Computer Society Press, 2011, 249-255. ISBN-9781457718069; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5999491

 • Hunyadi László - Földesi András, Szekrényes István, Kiss Hermina, Abuczki Ágnes, Bódog Alexa:
  Az ember-gép kommunikáció elméleti-technológiai modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai. In: In: Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.: Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémia Kiadó, 2012, 265-309. ISBN-978-963-05-9308-3; magyar;

 • Hunyadi László - Szekrényes István, Borbély Anikó, Kiss Hermina:
  Annotation of spoken syntax in relation to prosody and multimodal pragmatics. In: CogInfoCom (szerk.) Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2012 IEEE 3rd International Conference on . Piscataway: IEEE, 2012, 537-541. ISBN-978-1-4673-5187-4; angol;
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6422039&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6422039

 • Hunyadi László - Szekrényes István - Sziklai István:
  Vizuális percepció és nyelvi feldolgozás. In: BESZÉDKUTATÁS 23. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015, 186-208. ISSN 1218-8727 ; magyar;

 • Hunyadi László - Váradi Tamás - Szekrényes István :
  Language technology tools and resources for the analysis of multimodal communication. In: Erhard Hinrichs, Marie Hinrichs, Thorsten Trippel (szerk.): Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH 2016). Tübingen: University of Tübingen, 2016, 117-124. ISBN 978-4-87974-708-2); angol;

 • Hunyadi László - Szekrényes István - Kiss Hermina:
  Prosody Enhances Cognitive Infocommunication: Materials from the HuComTech Corpus. In: Anna Esposito, Lakhmi C Jain (szerk.): Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems - Volume I: Modeling Emotions. Cham: Springer International Publishing, 2016, 183-204. ISBN:978-3-319-31055-8; angol;

 • Hunyadi László - Kiss Hermina - Szekrényes István:
  Incompleteness and Fragmentation: Possible Formal Cues to Cognitive Processes Behind Spoken Utterances. In: Jeffrey W Tweedale, Rui Neves-Silva, Lakhmi C Jain, Gloria Phillips-Wren, Junzo Watada, Robert J Howlett (szerk.): Intelligent Decision Technology Support in Practice. Cham: Springer International Publishing, 2016, 231-257. ISBN:978-3-319-21208-1; angol;

 • ismeretlen ismeretlen:
  Historia Augusta. Szerk.: Havas László. Ford.: Havas László et al. . Debrecen: Multiplex Média, 2003, passim. ISBN 963 210 298 3; magyar;

 • Jurth Réka:
  On the distribution of verbal particles and nominal resultatives in Hungarian. In: Argumentum 9 (2013). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 332-345. 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2013-anyagok/jurthr.pdf

 • Jurth Réka Klára:
  A rezultatív szerkezetek és az igekötők eloszlása a magyar nyelvben. In: Juvenília V. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 168-180. 9789633183687; magyar;
  http://btk.unideb.hu/uploads/attachments/juvenilia%205%20beliv.pdf

 • Jurth Réka:
  On the Distribution of Hungarian Resultative Expressions. In: Proceedings of the Third Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Budapest: Pázmány Péter Catholic University, 2014, 25-38. 978 - 963 - 308 - 224 - 9; angol;
  http://cecils.btk.ppke.hu/wp-content/uploads/2014/12/CECILS3Proceedings_full.pdf

 • Jurth Réka:
  A reflexívjelölt áltárgyas rezultatív szerkezetekről a magyarban. In: LINGDOK 14. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2015, 87-104. 2416-0601; magyar;
  http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek_files/lingdok14.pdf

 • Jurth Réka:
  On alternating experiencer verbs in Hungarian. In: Constraints on Structure and Derivation in Syntax, Phonology and Morphology. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, 131-156. 9783631698884; angol;
  https://www.peterlang.com/view/9783631698884/xhtml/chapter05.xhtml

 • Jurth Réka:
  Alanyi experiensi igékről a magyarban. In: LingDok 17. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2018, 123-145. 2416-0601; magyar;
  http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek_files/lingdok17.pdf

 • Jurth Réka:
  András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics, Tübingen: Narr Francke Attempto, 2017, 210 pp.. In: Argumentum 13. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, 188-192. 1787-3606; angol;
  http://argumentum.unideb.hu/2017-anyagok/jurthr.pdf

 • Kane John - Pápay Kinga - Hunyadi László - Gobl Christer:
  On the use of creak in Hungarian spontaneous speech. In: Wai-Sum Lee - Eric Zee: Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences [ICPhS 2011]. Hong Kong: City University of Hong Kong, 2011, 1014-1017. -; angol;
  http://www.icphs2011.hk/ICPHS_CongressProceedings.htm

 • Kardos Éva:
  The argument expression of change-of-state verbs and pseudo-transitive verbs. In: Lidun Hareide, Edit Bugge: Seven Mountains Seven Voices Bergen Language and Linguistic Studies. Bergen: University of Bergen, 2010, 1-17. ISSN-1892-2449; angol;
  http://bells.uib.no/index.php/bells/article/view/50/52

 • Kardos Éva:
  A three-step model of implicit argument licensing. In: Derya Colak-Karadas, Ferit Kilickaya: Proceedings of the 6th METU Postgraduate Conference in Language Teaching and Linguistics. Ankara: Middle East Technical University, 2009, 72-79. ISBN-978-975-7734-18-5; angol;

 • Kardos Éva:
  Remarks on implicit arguments. In: Andor József, Hollósy Béla, Laczkó Tibor, Pelyvás Péter: When grammar minds language and literature. Debrecen: University of Debrecen, 2008, 253-261. ISBN-978-963-473-087-3; angol;

 • Katona Csilla:
  Hangtörténeti folyamatok a helynevekben: a kétnyíltszótagos tendencia. In: Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörössök antológiája Szerk. PETE LÁSZLÓ. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 99—108.. ISBN: 978 963 318 128 7; magyar;
  http://btk.unideb.hu/downloads/juvenilia4.pdf

 • Katona Csilla - E. Nagy Katalin:
  Hajdúböszörmény helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei I. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei Szerk: Bába Barbara. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 98—253. ISBN978-963-318-502-5/ISSN1417-958X; magyar;

 • Katona Csilla:
  A hangátvetés a magyarban. In: Magyar Nyelvjárások 2016/54.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 51–81. 1588-7162; magyar;
  http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/54/04katonacs.pdf

 • Katona Csilla:
  A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 2016/12.. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 115–151. 1789-0128; magyar;
  http://ht.unideb.hu/12/13katonacs.pdf

 • Katona Csilla:
  A szótagszerkezetet érintő hangváltozási folyamatok mozgatórugói. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 2017/IX.. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2017, 157–164. 978-963-306-545-7; magyar;

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24