Abszolutorium INFO

A doktorandusz a tanulmányai eredményes lezárása után abszolutóriumot szerez. Az abszolutórium annak dokumentuma, hogy a doktorandusz a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A tanulmányi osztály a doktorandusz részére abszolutóriumot csak az illetékes doktori iskola vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján állíthat ki.
A DENYDI vezetője a jóváhagyást akkor adja meg, ha a doktorandusz bemutatja az alábbi – témavezetője aláírásával ellátott – igazolást is! (A dokumentumot az iskolavezetőnek való bemutatás után a DENYDI titkáránál kell leadni.)

A nyomtatvány a tanulmányaikat 2106 szeptembere előtt kezdők számára ITT letölthető.