Tézisfüzet INFO

A tézisfüzetek tartalmi és formai követelményei (A DENYDI előírásával kiegészítve)

Általános követelmények:

 1. A tézisfüzet részei:
  • Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása
  • Az alkalmazott módszerek vázolása
  • Az eredmények tézisszerű felsorolása
  • A szerzőnek az értekezés tárgyából megjelent vagy igazoltan kiadásra elfogadott publikációi lapszám feltüntetésével.
  • A szerző további, megjelent vagy igazoltan kiadásra elfogadott publikációi lapszám feltüntetésével.
 2. A szöveg legyen lényegretörő, tömör, kb. 20.000-25.000 leütés (kb. 8-10 oldal) terjedelmű.
 3. A tézisfüzet A/5-ös méretben, tűzve, kartonborítóval kell benyújtani, a BTK honlapján  található címlappal.
 4. A publikációs listát az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) által elkészített és hitelesített formában kell szerepeltetni.
A tézisfüzetet még a végleges nyomtatás előtt be kell mutatni a doktori iskola titkárának, ill. a doktori iskola vezetőjének is jóvá kell hagynia!