Előzetes viták

Név Időpont Cím  
Hankusz Éva 2023.08.25 Helynévvizsgálatok a szatmári térségben Meghívó
Virovec Viktória 2023.07.03 More than just future – On the non-temporal functions of future markers in Hungarian Meghívó
Pintye Erzsébet 2023.03.07 Kollokationen im Fremdsprachenunterricht Meghívó
Esra Moustafa Abdelzaher Abdelkareem 2022.07.06 Improving the microstructure of monolingual learner's dictionaries: Challenging sense delineation Meghívó
Bódi Beatrix Babett 2022.06.22 Le personnage : organisateur du récit . Étude narratologique et textuelle des systèmes de personnages dans une sélection des nouvelles de Guy de Maupassant Meghívó
Török Mária 2022.05.20 Allegorie als Interpretationsschema – kognitiv poetische Untersuchungen Meghívó
Kiss Anita 2021.07.20 Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei Meghívó
Christina Hodeib 2021.06.22 A Multi-perspective Analysis of Politeness in Syrian Arabic: The Case for Third-wave Approaches Meghívó
Gert Loosen 2021.01.25 (Fehl)Funktionen von MITS im Niederländischen Meghívó
Mészárosné Nagy Katalin 2019.12.12 Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében Meghívó
Varga Zsuzsa 2019.11.28 Helynév-szociológiai vizsgálatok két romániai magyar településen Meghívó
Katona Csilla 2018.12.14 Hangszerkezeti változások a magyarban Meghívó
Szekrényes István 2018.06.20 Prozódiai jellemzők gépi feldolgozása és hasznosítása élőnyelvi korpuszok Meghívó
Kovács Helga 2018.05.17 Várnevek a középkori Magyarországon Meghívó
Pálinkás István 2017.07.20 Explanation and Contrast of Metaphor and Irony in a Conceptual Integration Framework Meghívó
Szűcs Péter 2017.05.22 On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian Meghívó
Kazamér Éva 2017.02.23 Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei Meghívó
Tóth Anikó Nikolett 2016.12.19 A számi (lapp) égtájnevek rendszere Meghívó
Majoros Krisztián 2016.04.21 DIE ZELLE im Trichter. Eine korpusbasierte Methode der Metaphernsuche am Beispiel der Zellenmetaphern in der Biologie und in der Gesellschaftslehre Meghívó
Tóth Máté 2016.02.19 Delimiting and Classifying Metonymy: Theoretical and Empirical Challenges in Cognitive Metonymy Research Meghívó
Barna Ferenc 2016.01.13 Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében Az olymposi istenek közé tartozó istennők ábrázolás-típusai a birodalmi éremanyagban Meghívó
Haase Zsófia 2015.05.21 Indirekte Anaphern als Kohärenzerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf die indirekten pronominalen Anaphern Meghívó
Ditrói Eszter 2015.05.18 Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata Meghívó
Abuczki Ágnes 2014.01.06 A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in a Multimodal Context – A Corpus-based Analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’) Meghívó
Peneva Dennica 2013.10.10 Egyeztetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi - lapp) és a bolgárban Meghívó
Pásztor Éva 2013.04.26 Határnevek névelméleti vizsgálata (Hajdúnánás helynevei alapján) Meghívó
Kocán Béla 2013.03.29 Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében Meghívó
Bába Barbara 2013.03.14 Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből Meghívó
Kovács Éva 2013.03.08 A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás Meghívó
Köteles-Szőke Melinda 2013.03.01 A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata Meghívó
Sajgál Mónika Izabella 2013.01.16 Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. Meghívó
Marinecz Kornélia Florina 2013.01.15 Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn Meghívó
Kelemen Ivett 2013.01.10 A pluratívák (plurale tantumok) vizsgálati lehetőségei, különös tekintettel az északi lapp nyelvre Meghívó
Tillinger Gábor 2012.12.07 Entre oïl, oc et francoprovençal – Différences lexicales dans la zone d’interférence appelée « Croissant » d’après les atlas linguistiques de la France Meghívó
Pappné Forgács Edit 2012.11.07 Erwerb des deutschen Genussystems bei 14-16 jährigen ungarischen Deutschlernern. Eine empirische Untersuchung Meghívó
Bódog Alexa 2012.03.14 Az intencionalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában Meghívó
Koczogh Helga Vanda 2012.03.01 The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students Meghívó
Kardos Éva Aliz 2012.02.29 Toward a Scalar Semantic Analysis of Telicity in Hungarian Meghívó
Buzásné Sahverdova Nava-Vanda 2011.12.19 Иерархия в дискурсе правосудия : власть и подчинение в речи профессионала и гражданина Meghívó
Lakatos Dániel 2011.07.11 Rund um das  Argumentum ad hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik Meghívó
Szemán Renáta (Juhászné) 2011.06.30 A miskolci Yamaha Zeneiskola gyermekkori zenei fejlesztőprogramjainak anyanyelv-elsajátításra gyakorolt hatása Meghívó
Kiss Katalin 2011.04.29 The semantic-contrastive analysis of verb particle constructions in English and Hungarian Meghívó
Fehér Krisztina 2011.04.15 Útban egy más lingvisztika felé (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvészetben) Meghívó
Kenyhercz Róbert 2011.03.10 A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban (A helynevek hangtörténeti forrásértéke) Meghívó
Tóth Orsolya 2011.01.13 Macrobius és a sarkalatos erények Meghívó
Bényei Ágnes 2010.06.21 Helynévképzés a magyarban Meghívó
Pap Levente 2010.06.10 Tertulliani Adversus Iudaeos Meghívó
Nagy Tünde 2010.06.01 The semantics of aspectualizers in English. A corpus-linguistic approach Meghívó
Pataricza Dóra 2010.05.12 Phlegón Csodálatos történetek című műve Meghívó
Mászlainé Nagy Judit 2010.02.26 A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése Meghívó
Béres Erzsébet 2010.01.29 Szóelvonás a magyar nyelvben Meghívó
Báthory Orsolya (Magyarné) 2009.06.26 Pray György Epitome Rerum sub Josepho II. Leopoldo II. et Francisco I.  regibus Hungariae gestarum című műve (bevezető tanulmány és szövegközlés) Meghívó
Győrffy Erzsébet 2008.12.04 Folyóvíznevek a korai ómagyar korban  
Reszegi Katalin 2008.11.14 Hegynevek a középkori Magyarországon  
G. Bogár Edit 2008.11.07 A lapp (számi) madárnevek (Nyelvészeti elemzés) Meghívó
Kissné Kovács Krisztina 2008.08.25 Структурные типы семантических пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах  
Hoffmann Zsuzsa 2008.06.26 Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés  
Szabó Etelka 2008.04.18 A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban  
Boszák Gizella 2008.03.06 Realisierung der valenzbestimmten Korrelate des Deutschen  
Kőrizs Imre 2007.09.03 Horatius vini somnique benignus  
Takács Levente 2007.06.28 Livius 5. és 6. könyvének Camillus ábrázolása. Értékek, politika, történelem  
Máté Nóra 2007.03.07 The interrelatedness of membership categorization and topical organization in talk. The instrumental role of categorization  
Györfi Beáta 2006.11.14 Историческое изменение синтаксического статуса причастных оборотов в древнерусском языке  
Tóth Enikő 2006.07.03 A Semantic Approach to Mood Choice in Complement Clauses with Special Reference to Hungarian  
Veszprémi Eszter 2006.03.02 Nyelvjárási szókincsvizsgálatok 'A magyar nyelvjárások atlasza' alapján  
Kiss Sebestyén 2006.02.15 Apuleius Christianus? (Arnobius: Adversus nationes)  
Sankó Gyula 2006.01.18 The Effects of Form- and Meaning-Focused Hypertextual Input Modification on L2 Vocabulary Acquisition and Retention  
Faragó Márta (Kántor-) 2005.10.20 Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen. Kontrastiv-korpuslinguistische Untersuchungen und sprachtypologisch-methodologische Überlegungen zum Problem der rückwärts kausalen Konjunktionen  
Furkó Bálint Péter 2005.08.24 The pragmatic marker - discourse marker dichotomy reconsidered: the case of well and of course  
Tóth Ágoston 2005.08.24 Perspectives on the Lexicon  
Rákosi Csilla 2005.03.29 Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése  
Kissné Rusvai Julianna 2005.01.21 Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka  
Darai Zsuzsanna 2004.07.05 A kompozicionalitás elve Frege szemantikájában, a Montague-grammatikában és a diskurzusreprezentációs elméletben  
Győri Gábor 2004.06.29 Semantic Change as Cognitive Adaptation Process  
Máté József 2003.04.25 A számi (lapp) növénynevek rendszere  

Frissítés dátuma: 2023.08.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.