Témabemutatók

Név Időpont Cím  
Szalóczy Bettina 2023.08.08. Állat- és növénynevek az északi számi (lapp) Bibliában Meghívó
Chahinaz Zighem 2023.06.27. A politikai szókincs a mai francia politikai szónoklatban Meghívó
Zhu Xiaohan 2023.06.20. Chinese-English Translation Problems in Chinese Xiqu Texts Meghívó
Amira Dhifallah 2023.06.20. Collective Nouns in Arabic Meghívó
Tamari Narimanishvili 2023.06.20. Cross-linguistic Influence on Figurative Language Production in Second Language Meghívó
Katona-Kovács Lili 2022.06.30. A bevándorlás és a biztonság kapcsolatának ábrázolása az olaszországi jogi és politikai diskurzusban Meghívó
Juhos Meri 2022.06.30. Az első finn kéziratos nyelvemlék nyelvtörténeti vizsgálata Meghívó
Pintye Erzsébet 2022.06.23. Kollokationen im Fremdsprachenunterricht Meghívó
Lukács Béla 2022.06.23. The role of L1 in figurative language processing by Hungarian learners of English Meghívó
Virovec Viktória 2022.06.23. Future-time reference in Hungarian Meghívó
Esra’ Moustafa Abdelzaher Abdelkareem 2022.01.19.

Improving the microstructure of monolingual learner's dictionaries: challenging sense delineation

Meghívó
Vékony Vivien 2021.08.30. Néhány ‑ár/‑ér végű foglalkozásnév elemzése nyelv‑ és névtörténeti összefüggésben Meghívó
Baksa Máté 2021.08.18. A 16–17. századi finn irodalmi nyelv kialakulása Meghívó
Pukánszky Alexandra 2021.08.17. A nemek kifejezése a finn nyelvben Meghívó
Ameni Mejri 2021.06.29. The second language acquisition of English reflexives by Tunesian Arabic speakers Meghívó
Hankusz Éva 2020.08.27. Névjárások vizsgálata a szatmári régióban Meghívó
Christina Hodeib 2020.06.30. An Experimental Exploration of Politeness in Syrian Arabic: the Case of the Apology Speech Act Meghívó
Török Mária 2020.06.19. Die Allegorie als schematische Bedeutungsstruktur – eine kognitiv poetische Untersuchung Meghívó
Bódi Beatrix Babett 2019.06.11. Nyelvészeti szempontok az elbeszélés elemzésében. Narratológiai-szövegnyelvészeti vizsgálatok XIX. századi francia novellákban Meghívó
Adorján Imola 2019.06.11. Politikai korrektség az internetes nyelvhasználatban Meghívó
Kiss Anita 2019.06.11. Nyelvi változatossághoz és nyelvhasználathoz kapcsolódó attitűdök a szóbeli és az internetes kommunikáció vonatkozásában Meghívó
Gellért Rita 2018.06.07. A multikódoltság hatása az értelmezésre Meghívó
Németh Margarita Veronika 2017.06.23. The Investigation of Apologizing Strategies in EFL Meghívó
Szimkovics Okszána 2017.06.23. Grammatical Voice in English, Hungarian, Ukrainan and Russian Meghívó
Kovács Kornél 2017.06.21. Változási tendenciák a XI.-XIV. sz.-i ónovgorodi főnévképzésben Meghívó
Bátori István 2017.05.31. Erdélyi vármegyék Árpád-kori helyneveinek vizsgálata Meghívó
Várhegyi Nikolett Dorina 2017.01.18. Request Strategies in EFL by Hungarian Native Speakers (Magyar anyanyelvű tanulók kérési stratégiái angol nyelven) Meghívó
Bakó Barbara 2016.06.22. On how idioms are handled in different linguistic approaches Meghívó
Jurth Réka Klára 2016.06.22. Approaching English and Hungarian Resultative Structures Meghívó
Kókai Krisztina 2016.06.13 A hónapnevek rendszere a számiban (lappban) Meghívó
Nagy Máté András 2016.05.25. A Bodrogköz helyneveinek névrendszertani vizsgálata Meghívó
Oroszi Hajnalka 2016.05.25. Ember és helynév – névszociológiai vizsgálatok Szőlősgyulán és Akliban Meghívó
Szilágyi Zsuzsa (Varga) 2016.05.25. Helynév-szociológiai vizsgálatok a Partiumban Meghívó
Bihari Judit 2016.02.05. Accounting for mediatized political discussions within the framework of Pragma-Dialectics Meghívó
Arató Anna Erzsébet 2015.12.08. Philippe de Rémi : Jehan et Blonde Problèmes de linguistique textuelle dans un roman du XIIIe siècle Meghívó
Kiss Hermina 2015.09.24. A spontán beszélt nyelv szintaxisa a HuComTech korpusz alapján Meghívó
Buzgó Anita 2015.06.29. A 19. századi finn nyelv a fennomán mozgalom tükrében Meghívó
Sáfrányos Tamara 2015.06.25. Die Beziehung zwischen Ironie und Humor in der zeitgenössischen Sprachwissenschaft - mit besonderer Rücksicht auf die Theorie von Eleni Kapogianni Meghívó
Katona Csilla 2015.05.20. Hangszerkezeti változások a magyarban Meghívó
Kovács Helga 2015.05.20. A középkori várnevek névtani vizsgálata Meghívó
Nagy Katalin 2015.05.20. Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében Meghívó
Nagy Katalin 2015.05.18. Az alkalmazkodás jelei kisiskolások érvelésében: multimodális adatelemzés kevert módszerrel Meghívó
Nagy Zoltán Krisztián 2015.05.18. Szlenghasználat és metaforikus gondolkodás Meghívó
Nagy Anna 2015.04.10. The role of Discourse Markers in Discourse Coherence and humor construction Meghívó
Sándor Krisztina Ágnes 2015.04.10. Implicit knowledge, explicit knowledge and their relation to general language proficiency Meghívó
Ghazaleh Esfandiari Baiat 2014.06.17. Engagement in conversation: a multimodal approach to the analysis of back - channeling behavior in Persian conversations Meghívó
Szekrényes István 2014.06.17. Prozódiai jellemzők gépi feldolgozása és hasznosítása élőnyelvi korpuszok Meghívó
Tóth Andrea 2014.04.29. De l'implicite dans la traduction Meghívó
Endresz Brigitta 2014.03.07. Manysi nyelvújítási törekvések Meghívó
Tóth Anikó Nikolett 2013.11.06. Az égtájnevek rendszere a balti finn nyelvekben Meghívó
Béres Júlia 2013.10.03. A Hortobágy helynevei Meghívó
Kazamér Éva 2013.10.03. Parti Nagy Lajos költészetének posztmodern stílusjegyei Meghívó
Verécze Viktória 2013.10.03. Egy szemantikai modell és alkalmazása az anyanyelvoktatásban Meghívó
Majoros Krisztián 2013.09.26. Sejtmetaforák a biológiában és a szociológiában Meghívó
Tóth Máté 2013.09.26. A content - based approach to the classification of metonymy on the example of a cross - linguistic study into the construa l of PLAYING INSTRUMENTS Meghívó
Majtényi Melinda 2013.06.28. The quantitative measurement of the morphological productivity of selected word formation processes Meghívó
Takács Orsolya 2013.06.28. Processing Hungarian sentences. The applicability of the "good enough" approach Meghívó
Szűcs Péter 2013.05.08. Hungarian Operator Raising -- A Long-Distance Discourse-Related Phenomenon from an LFG Perspective Meghívó
Haase Zsófia 2013.01.24. Die kohärenzstiftende Funktion von pronominalen indirekten Anaphern in Texten Meghívó
Thomas Erika 2013.01.24. Phraseologismen in der gesprochenen Sprache Meghívó
Csernyi Gábor 2012.10.12. Multiword expressions and natural language processing – named entities in focus Meghívó
Ditrói Eszter 2012.10.05. Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata  
Korotij Ágnes 2012.09.05. Features of Informal Written Language Production – The Case of Blogs Meghívó
Abuczki Ágnes 2012.07.06. A Modified Core/Periphery Approach to Discourse Markers of Turn Regulation and Topic Orientation — The Functional Spectrum of mondjuk and egyébként in Multimodal Context Meghívó
Petőné Szoboszlai Helga 2012.06.22. Die Grammatik der Ellipse in der Struktur zusammengesetzter Sätze und Wörter Meghívó
Barna Ferenc 2012.06.21. Ősi istenek –– új hangsúlyok. A Kr. u. 3. sz. birodalmi érempropagandája Meghívó
Tillinger Gábor 2011.12.13. Entre oïl, oc et francoprovençal – différences lexicales dans certaines zones d'interférence d'après les atlas linguistiques de la France Meghívó
Máté Zsuzsanna 2011.11.29. Analyse de la constitution textuelle d'un roman courtois Meghívó
Pappné Forgács Edit 2011.06.24. Das nominale Genus. Empirische Untersuchungen zur Genuszuweisung im Deutschen Meghívó
Buzogány Ágota 2010.10.22. Binding of Reflexives in Hungarian, Romanian and English Meghívó
Gáll Laura Karolina (sz.: Kerekes) 2010.10.15. Multimodal Humor on Screen. A Cognitively Oriented Study Meghívó
Kerekes Judit 2010.10.15. Verbal particles and aspect in Hungarian Meghívó
Kovács Éva 2010.09.30. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás  
Mozga Evelin Ildikó 2010.09.30. Személynévképzés a régi magyarban  
Pásztor Éva 2010.09.30. Hajdúnánás határának helynevei  
Tóth Teodóra 2010.09.30. Helynévvizsgálatok a Szernye-mocsár vidékén  
Pápay Kinga Eszter 2010.08.25. A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben Meghívó
Koczogh Helga Vanda 2010.08.23. Gender Differences in the Function of Verbal Disagreements Employed by Hungarian and American University Students: A Contrastive Study  
Mezei Zsuzsa Lívia 2010.06.24. Die Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache in Ungarn Meghívó
Várhegyi László Tibor 2010.03.01. Az Aeneis képi megjelenítései a különböző korszakokban  
Bagaméry Beáta 2010.02.12. Les problèmes de la traduction moderne d'un texte français médiéval Meghívó
Pataricza Dóra 2009.11.25. Lukianos és a mágia Meghívó
Oláh Anita 2009.11.03. La Folie de Tristan. Analyse textuelle et narratologique d’un récit du XIIIème siècle Meghívó
Buzásné Sahverdova Nava-Vanda 2009.10.30. Hatalmi stratégiák a jogi beszédben (orosz békebírósági tárgyalások anyagán) Meghívó
Kelemen Ivett 2009.10.21. Plurale tantum az északi lappban  
Kardos Éva Aliz 2009.10.02. The licensing of implicit implicit objects – towards a cross-linguistic and cross-modular approach  
Töltéssy Zoltán 2009.10.02. Conceptual metaphor theory versus blending theory  
Bába Barbara 2009.09.24. Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a jelen korban és a régiségben  
Barta Viktória 2009.09.24. Előzmények, szempontok és eddigi eredmények kárpátaljai helynevek gyűjtésében  
Köteles-Szőke Melinda 2009.09.24. A latin szöveg és a magyar szórvány kapcsolata középkori okleveleinkben  
Oszlánszki Éva 2009.09.24. A nyelvi változatok szerepe az információs társadalom nyelvhasználatában  
Béres Erzsébet 2009.06.19. Szóelvonás a magyar nyelvben  
Ozsvár Erzsébet 2009.06.09. Nyelvválasztási gyakorlat vizsgálata magyar kisebbség által is lakott romániai települések üzletelnevezéseiben és reklámfelirataiban  
Boros Katalin 2009.05.21. A Horváth-kódex nyelvi-filológiai vizsgálatáról  
Földesi András 2009.05.21. Egy modern szótár szerkesztésének kívánalmai  
Kémenes Árpád 2009.05.15. Ellipszis a magyarban és az angolban  
Bánki Ágnes 2009.04.21. A halál motívuma Marie de France udvari novelláiban  
Mászlainé Nagy Judit 2008.09.25. A kisiskolások nyelvhasználatának kultúraközi elemzése  
Kenyhercz Róbert 2008.05.31. A mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséhez  
Fábián Orsolya Hilda 2008.05.08. Nyelvújítás a mordvinban. Az erza és moksa nyelvű bibliafordítások vizsgálata  
Ősz Ágota Edit 2008.01.21. Cognitive semantics: the theory of epistemic grounding  
Horváth János 2007.11.23. The Analysis of Semantic Schemas in Selected Parts of the Vocabulary of Business English  
Hoffmann Zsuzsa 2007.05.11. Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés  
Kiss Attiláné Tapa Ildikó 2007.05.11. Testrészmetaforák (angol és magyar)  
Kovács Zita 2007.04.17. Kvantitatív kifejezések változása a franciában  
Truckó Laura 2007.01.25. Kreativer Gebrauch deutscher Nominalkomposita  
Babai Zsófia 2006.11.16. Das Sprachverhalten eines ungarndeutschen Nationalitätendorfes in sozialpsychologischer Annäherung  
Harman László 2006.11.16. Liquiden im Deutschen und im Ungarischen. Kontrastive Analyse.  
Fodor György 2006.09.30. Időhatározók a mordvinban  
Peneva Dennica 2006.09.30. Egyeztetési típusok a finnugor nyelvekben és a bolgárban  
Divinszki Renáta 2006.09.21. Heltai Gáspár „Háló”-jának hangtani, szókészlettani és frazeológiai vizsgálata  
Kollár Krisztián 2006.09.21. Heltai Gáspár, Pesti Gábor és Baranyai Decsi János műveinek frazeologizmusai  
Farkas Alíz 2006.04.28. Acquiring English Restrictive Relative Clauses by Learners of English as a Second Language: a Universal Grammar perspective  
Nagano Robin Lee 2006.04.28. On the titles of academic journal articles  
Pálinkás István 2006.04.28. The development of the senses: Metaphoric vs. ironic blends  
Dancs Ágnes 2005.12.06. Kutatások ismertetése az ófrancia Szent Elek legendáról  
Fehér Krisztina 2005.09.22. A koartikuláció problematikája a magyarban  
Győrffy Erzsébet 2005.09.22. A magyar víznevek rendszere; jelentéselméleti megközelítés a víznevek illusztrálásával  
Kocán Béla 2005.09.22. Ugocsa megye történeti helyneveinek rendszere  
Reszegi Katalin 2005.09.22. A magyar hegynevek rendszere  
Stiegelmayer Anita 2005.06.24. 20. századi francia lexikai elemek adaptálódása az angolban  
Marinecz Kornélia Florina 2004.10.19. Die Dynamik der sozialen Positionierung in Selbst- und Fremddarstellungen  
Máté Nóra 2004.10.19. A beszélgetések tematikai szervezése mint a társadalmi kategorizálás eszköze  
Sajgál Mónika Izabella 2004.10.19. Soziale Positionierung als gesprächsorganisatorisches Mittel und als Mittel der Sachverhaltsdarstellung in polizeilichen Vernehmungen  
Miholecz Mariann 2004.10.15. Formális és informális megszólítási formák a XV. és XVII. századi angol családi levelezésekben  
Faragó Márta (Kántor-) 2004.10.12. Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen  
Koskai Orsolya (Bertalanné) 2004.10.12. Adalékok a modern nyelvészet történelmi előzményeihez. Wilhelm von Humboldt nyelvfilozófiájának hatása a nyelv ökológiai megközelítésében.  
Soltész Márk 2004.06.29. A participium a Timaiosban és latin fordításaiban  
Fazekas Ildikó 2004.04.02. Beszámoló a doktori képzés alatt folytatott tudományos munkáról  
Loós Andrea 2004.04.02. A települést jelentő utótagú helynevek az ómagyar korban  
Póczos Rita (Tamás Gáborné) 2004.03.26. Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása  
Csernoch Lászlóné (Gyúró Mária) 2003.09.24. Szavak megjelenésének szabályszerűsége nyomtatott szövegekben  
Klampeczkiné Tar Gabriella Mária 2003.09.24. A statikus igek viselkedése az angol nyelvben  
Nagy Ferenc 2003.09.24. A lexikai információ megjelenítési formái a természetesnyelvi elemző rendszerekben  
Nagyné Marádi Krisztina 2003.07.01. Történeti lexikológiai vizsgálatok kulináris szakszövegekben  
Sipos Szilvia (Antalné) 2003.07.01. Anafora-típusok különböző szövegfajtákban  
Tolnai István 2003.07.01. Vizsgálatok a mai francia nyelv prefixumainak köréből  
Fórián Irén Éva 2003.03.12. Az élő orosz szó a XX. század végén  
Györfi Beáta 2003.03.12. A Szuzdali Évkönyv predikatív szerkezetei  
Kissné Kovács Krisztina 2003.03.12. Preszuppozíció az orosz nyomtatott reklámszövegekben  
Boszák Gizella 2003.01.21. Realisierung der valenzbedingten Korrelate im Deutschen  
Rákosi Csilla 2003.01.21. Nyelvészeti elméletek argumentációelméleti vizsgálata  
Bényei Ágnes 2002.09.26. A képzett helynevek az ómagyar korban  
Dudás Györgyi 2002.09.26. A labializációs tendencia hatása a föld és a völgy lexémákra  
Major Judit 2002.09.26. Hangkiesés és hangbetoldás a magyar nyelv szavaiban  
Szabó Edina 2002.09.26. A börtönszleng szótára, a börtönszleng szókincsének vizsgálata  
Szemán Renáta (Juhászné) 2002.09.26. A nyelv (különösen a szókincs) elsajátítása az óvodás korban  
Takács Judit 2002.09.26. Köznevesült keresztneveink  

Frissítés dátuma: 2023.07.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.