Pályázatok

 

Doktorjelölti ösztöndíj-pályázat eredménye (2012)

 

A Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és doktori iskolái – tudományos képzés műhelyei támogatására elnyert TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt terhére – pályázatot írtak ki doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére.

A Nyelvtudományok Doktori Iskola nyertes pályázói:

 

Abuczki Ágnes (Angol nyelvészeti alprogram)

  • Témavezető: Dr. Furkó Bálint Péter
  • A disszertáció témája: The functional spectrum of discourse markers in spoken English and Hungarian with special reference to turn regulation and topic control

Szőke Melinda (Magyar nyelvészeti alprogram)

  • Témavezető: Dr. Tóth Valéria
  • A disszertáció témája: A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata

Bába Barbara (Magyar nyelvészeti alprogram)

  • Témavezető: Dr. Tóth Valéria
  • A disszertáció témája: Földrajzi köznevek a magyar nyelv helyneveiben

Kovács Éva (Magyar nyelvészeti alprogram)

  • Témavezető: Dr. Rácz Anita
  • A disszertáció témája: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás

Pásztor Éva (Magyar nyelvészeti alprogram)

  • Témavezető: Dr. Tóth Valéria
  • A disszertáció témája: Elvek és módszerek a határnevek névelméleti vizsgálatában (Hajdúnánás határának helynevei alapján)

 


 

 

 

Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program
első ösztöndíj felhívásai

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az első ösztöndíj felhívások.

A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj magyar állampolgárságú doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet végeznek bármely magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen és a projekt végéig benyújtják disszertációjukat.

A pályázati felhívás részletesen:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10455&listabol=1

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 45 év alatti magyar állampolgárságú oktató-kutatókat támogat 16 hónapon keresztül, akik 8 éven belül szerezték tudományos fokozatukat és aktívan vesznek részt valamely magyarországi kutatási, fejlesztési projektben.

A pályázati felhívás részletesen:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10454&listabol=1

Az ösztöndíjra pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik, hasznosítják tudományos kutatásukat.

A kutatói életpálya minden szakaszában támogatást biztosító felhívásokra 2012. június 20-ig nyújthatók be pályázatok a kialakított elektronikus pályázatkezelő rendszerben. A következő ösztöndíj kiírások szeptembertől várhatók a mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak, valamint a külföldről hazatérő magyar oktató-kutatói körnek.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a TAMOP 4.2.4 A/1 kiemelt projektet a foglalkoztathatóság fejlesztésére és a versenyképességi hátrányok felszámolására dolgozták ki. Általános cél az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségének fejlesztése. A tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással, kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.

A magyar állam és az Európai Unió támogatásával, egymilliárd forintból megvalósuló kiemelt projekt egyben hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a kimagasló oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzéséhez.

Pályázatokkal kapcsolatosan további információ a www.wekerle.gov.hu oldalon található.

 

 


 

Felhívás doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére

 

A Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és doktori iskolái – a tudományos képzés mőhelyei támogatására elnyert TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt terhére – pályázatot írnak ki doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére.

A kiírás szövege megtekinthető ITT (.pdf)